18, నవంబర్ 2015, బుధవారం

సమస్య - 1858 (మానము పోవలె నటంచు...)

కవిమిత్రులారా, 
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
మానము పోవలె నటంచు మానిని తలచెన్.
ఈ సమస్యను పంపిన గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి గారికి ధన్యవాదాలు.

45 కామెంట్‌లు:

 1. ఈనాటి బంధమే యని
  నానాటికి వలపు పెంచి నన్నే మరువన్
  నీనా తలపుల యందను
  మానము పోవలె నటంచు మానిని తలచెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 2. గురువు గారికి శుభోదయం ...ప్రణామములు

  జ్ఞానిని, పండితుడ, ఘనుడ
  నేనే యనుచు సతతము పెనిమిటి ప లుక య
  జ్ఞానమ్మే యది యు దురభి
  మానముపోవలె నటంచు మానిని తలచెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 3. అనురాగముఁ జూపించుచు
  ననవరతము తన కుటుంబమనుకొను తనపై
  మనువాడిన వారలకను
  మానము పోవలెనటంచు మానిని తలచెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 4. వీనుల విందుగ శ్రీహరి
  నానా యవతార కథల నయముగ వినుచున్
  నేనును నాదనెడి దురభి
  మానము పోవలె నటంచు మానిని కోరెన్.
  2 .మానిని నిప్పున దూకెను
  యానాడా రాముడు తన ననుమా నింపన్
  జానకి చింతింపక యను
  మానమ్ము పోవలె నటంచు మానిని తలచెన్.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. ఉమాదేవి గారూ,
   మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
   ‘దూకెను+ఆనా’డన్నప్పుడు యడాగమం రాదు. ‘మానిని దూకెను నిప్పున| నానాడా...’ అనండి.

   తొలగించండి
 5. మిత్రులందఱకు నమస్సులు!

  ఏనాఁడునుఁ గలహింపని
  యీ నా మగఁ డీ విధిఁ గలహించెను ననుమా
  నాననె! కావున, నీ యను

  మానము పోవలె నటంచు మానిని తలఁచెన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 6. వాన ప్రస్థాశ్రమమున
  జ్ఞానుల బోధించ తెలిసె చానకు భగవ
  ద్ధ్యానమ్మున మమత దురభి
  మానము పోవలె నటంచు మానిని తలచెన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. తిమ్మాజీ రావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   ‘జ్ఞానులు’ అంటే అన్వయం చక్కగా కుదురుతుంది.

   తొలగించండి
  2. గురుదేవులసూచన మేరకు సవరించిన పద్యము
   వాన ప్రస్థాశ్రమమున
   జ్ఞానులు బోధించ తెలిసె చానకు భగవ
   ద్ధ్యానమ్మున మమత దురభి
   మానము పోవలె నటంచు మానిని తలచెన్

   తొలగించండి
 7. చక్కని పూరణలు చేసిన కవిమిత్రులకు అభినందనలు.


  నేనేమి సీతగానుగ
  యా నిప్పులదూకి నింద నార్పగ, రామా!
  నా నాథునకు మదిని యను
  మానము పోవలె నటంచు మానిని తలచెన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 8. రామరావణ సంగ్రామము జరుగుచుండగా అశోకవనమున సీత స్వగతం.....

  “దానవనాథుని గెల్చియు
  నా నాథుఁడు నన్ను ముదమునన్ రమ్మనఁగా
  నే నెక్కఁ బుష్పకమను వి
  మానము పోవలె” నటంచు మానిని తలఁచెన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 9. ఆనాడు తనకు నొక స
  న్మానము సిద్ధమ్ము కాగ "నా కిది యధిక
  మ్మైనది యర్హుల కా స
  న్మానము పోవలె " నటంచు మానిని తలచెన్..

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. రవిప్రసాద్ గారూ,
   మీ పూరణ వైవిద్యంగా ఉండి అలరింపజేసింది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 10. రిప్లయిలు
  1. దుష్యంతుని కడకేగుచున్న శకుంతల మనోభావము:
   నేనీ వలనన్ సత్సం
   తానము వడసితి నిలేశ దారను సాధ్వి
   న్నానుడివిన నాయందను
   మానము పోవలె నటంచు మానిని తలచెన్.

   తొలగించండి
  2. కామేశ్వర రావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 11. తానే గుండము నందున
  ప్రాణమ్ములఁ దీసుకొనగ రయమున దూకెన్
  నాన,పతికిఁ జేసిన నవ
  మానము పోవలెనటంచు మానిని తలచెన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. సహదేవుడు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
  2. గురుదేవులకు ధన్యవాదములు. సవరించిన పద్యం
   తానే గుండము నందున
   ప్రాణమ్ములఁ దీసుకొనగ రయమున దూకెన్
   నాన,పతికిఁ జేసిన యవ
   మానము పోవలెనటంచు మానిని తలచెన్

   తొలగించండి


 12. నేనేమి లావె? మరి జీ
  రోనే కావలయు నంద్రు రూఢిగ సినిమా
  పీనుగు లీ తనువుల కొల
  మానము పోవలె నటంచు మానిని తలచెన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 13. మానినుల కెపుడు ముఖ్యము
  మానము, పోవలె నటంచు మానిని తలచెన్
  మానిను లసత్య వాదులు
  గాననుట ను బుడమి యందు కలకా లంబున్

  రిప్లయితొలగించండి
 14. ధ్యానముఁజేయుచు నిత్యము
  మానవులను ప్రేమతోడ మన్నించి సదా
  నేనని గర్వపడు దురభి
  మానము పోవలెనటంచు మానిని తలచెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 15. జ్ఞానముగల్గిన రావణ
  దీనుల రక్షించబోక ధీరుడవయ్యున్
  మానిని చెరబట్టు దురభి
  మానము పోవలెనటంచు మానిని తలచెన్
  2.వానర చేష్టలు గల్గిన
  మానవుడన వ్యర్థ మేగ? మానవ జన్మే
  దేనికి?వనితలకున్నవ
  మానముపోవలె నటంచు మానిని పలికెన్.
  3.మానుము దుర్వశనంబులు
  మానక సద్ బుద్దిరాదు|మానసమందున్
  జ్ఞానము నంటగ తనకవ
  మానముపోవలె నటంచు మానిని పలికెన్.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. ఈశ్వరప్ప గారూ,
   మీ మూడు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
   ‘దుర్వ్యసనంబులు’ దుర్వశనంబులు అయింది.

   తొలగించండి
 16. నానాటికి పెరిగెడి యీ
  నానా వాగ్యుద్ధ పోరు నాకును పతికిన్
  మానుటకు మంత్ర మిదె యను
  మానము పోవలె నటంచు మానిని తలచెన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 17. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 18. జ్ఞానులు జెప్పెడు రీతిగ
  మానవు లందరు సమమను మమతలు విరియన్
  కానగ భువిలో ముందస
  మానము పోవలె నటంచు మానిని తలచెన్!!!

  రిప్లయితొలగించండి
 19. మానవులందున పురుషుడు
  తానే జ్ఞానిగ దలచును దర్పము తోడన్
  పూని గిరీశము ని దురభి
  మానము పోవలె నటంచు మానిని తలచెన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 20. దానవ రావణు గూల్చిన
  ప్రాణేశుని చేయి బట్టు పండుగ నాడే!
  జానకి యయోధ్య జేరు వి
  మానము పోవలెనటంచు మానిని తలచెన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 21. గానుగ నెద్దును వోలుచు
  కోనల కొండల నొకటియె కొట్టగ స్పీచిన్
  సోనియ కొమరునికిక స
  మ్మానము పోవలె నటంచు మానిని తలచెన్

  రిప్లయితొలగించండి


 22. ఏనాటిపాపమకటా
  ఈనాడు తనకు తగిలెను నిగ్రాహముగా!
  స్థానకము మారి, తనయవ
  మానము పోవలె నటంచు మానిని తలచెన్!

  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 23. తానొక సినిమా చూచుచు
  మేనును కప్పుట మరచిన మిడిమిడి తారన్
  కానగ వెంటనె దానికి
  మానము పోవలె నటంచు మానిని తలచెన్

  రిప్లయితొలగించండి