27, నవంబర్ 2015, శుక్రవారం

ఆహ్వానం!5 కామెంట్‌లు:

  1. యువకవిగా నలరారిన
    భువినిన్సందీపుశర్మ! బుధులును మెచ్చ
    న్నవధానంబొనరింపుమ
    యవధానపు చక్రవర్తి! యార్యా! తాతా,

    రిప్లయితొలగించండి