27, నవంబర్ 2015, శుక్రవారం

ఆహ్వానం!5 కామెంట్‌లు:

 1. యువకవిగా నలరారిన
  భువినిన్సందీపుశర్మ! బుధులును మెచ్చ
  న్నవధానంబొనరింపుమ
  యవధానపు చక్రవర్తి! యార్యా! తాతా,

  రిప్లయితొలగించు
 2. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించు
 3. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించు