8, నవంబర్ 2015, ఆదివారం

పద్యరచన - 1058

కవిమిత్రులారా!
“నీతుల్ జెప్పెడివారలు...”
ఇది పద్యప్రారంభం. 
దీనిని కొనసాగిస్తూ పద్యం వ్రాయండి.

33 కామెంట్‌లు:

 1. గురువు గారికి నమస్కారములు....మీ ఫోన్ లో కనిపించకుండా పోయిన ఫోటోలు తిరిగి కనిపించాయా? లేకపోతే గూగుల్ సెర్చ్ లో బ్యాకప్ ఆప్షన్ ప్రెస్ చేయండి. డిలేటయినవి తిరిగి వస్తాయి. మరి మీ ఫోన్ లో ఆ ఆప్ వుందో లేదో చూడండి.
  " గూగుల్ సెర్చ్ "

  నీతుల్ జెప్పెడు వారలు
  చేతలలో జూపబోరు చిత్రం బిదియే
  లోతుగ పరిశీలించిన
  బూతుల చరితున్నవీరు భువిలో కొల్లల్

  రిప్లయితొలగించండి
 2. ఆంజనేయ శర్మ గారూ,
  'How to recover deleted files in Android phone ' అని వెదకితే కొన్ని పరిష్కారాలు కనిపించాయి. కానీ అందుకు కంప్యూటర్ అవసరం ఉంటుంది. ఇంటికి వెళ్లిన తర్వాత ప్రయత్నిస్తాను.
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. ధన్యవాదములండి గురువు గారు.....నా ఫోన్ లో గూగుల్ సెర్చ్ అనే అప్లికేషన్ వుంది దానిలో బ్యాకప్ ఆప్షన్ తో డిలేటెడ్
   ఫో టోలు తిరిగి వస్తాయి.

   తొలగించండి
 3. నీతుల్ జెప్పెడి వారలు
  గోతులు ద్రవ్వుచును మిగుల గోప్యము నుండన్
  రాతలు మార్చెడి నేరుపు
  చేతల యందునను త్రోయు శీవపు కాటున్


  రిప్లయితొలగించండి
 4. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. నీతుల్ జెప్పెడి వారలు
  జేతలలో జూపరార్య! చెప్పుటవరకే
  నీతులనుపయో గింతురు
  నీతినిబాటించకున్న నేరముగాదే?

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. పోచిరాజు సుబ్బారావు గారూ,
   మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 6. నీతుల్ జెప్పెడు వారలు
  చేతలలో జూపినంత జేజే యనుచున్
  జాతియె పొగుడును, వారే
  ఖ్యాతిని పొందుచు నిలుతురు ఘనులై భువిలో.

  రిప్లయితొలగించండి
 7. నీతుల్ జెప్పెడి వారలు
  దాతలుగా కానుపించి ధర్మము లేకన్
  గోతులు ద్రవ్వెడి నేతలు
  జాతికి నష్టంబు గాదె జన్మకు ఫలమా?

  రిప్లయితొలగించండి


 8. గు రు మూ ర్తి ఆ చా రి
  ..... .......................

  { గురువుగారికి ప్రణామములు సమస్యా
  పాద నిర్మాణమునకు భ౦గము వాటిల్లకు౦డా
  శార్దూలము వ్రాస్తున్నాను
  మన్ని౦చ గలరు }


  నీతుల్ జెప్పెడు వార ల౦దరును దుర్నీతి క్రియా భ్రష్టులే
  గోతుల్ దీసెడు ధూర్తలే | నియమమున్ గుర్తి౦చి వర్తి౦చు మో
  యీ ! తృణ్య౦బని యె౦చుమా పరధన౦. బీవెప్డు | క్రోధిల్లకన్
  చాతుర్య౦బున. మాటలాడి చనుమా శా౦తస్వభావ౦బునన్ ! !

  { తృణ్యము = గడ్డితో సమానము , గడ్డికుప్ప }

  రిప్లయితొలగించండి


 9. గు రు మూ ర్తి ఆ చా రి
  ..... .......................

  { గురువుగారికి ప్రణామములు సమస్యా
  పాద నిర్మాణమునకు భ౦గము వాటిల్లకు౦డా
  శార్దూలము వ్రాస్తున్నాను
  మన్ని౦చ గలరు }


  నీతుల్ జెప్పెడు వార ల౦దరును దుర్నీతి క్రియా భ్రష్టులే
  గోతుల్ దీసెడు ధూర్తలే | నియమమున్ గుర్తి౦చి వర్తి౦చు మో
  యీ ! తృణ్య౦బని యె౦చుమా పరధన౦. బీవెప్డు | క్రోధిల్లకన్
  చాతుర్య౦బున. మాటలాడి చనుమా శా౦తస్వభావ౦బునన్ ! !

  { తృణ్యము = గడ్డితో సమానము , గడ్డికుప్ప }

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. గురుమూర్తి ఆచారి గారూ,
   సంతోషం. ముందుగా నేనా పాదాన్ని 'నీతులు జెప్పెడు వారలు' అని ఇవ్వాలనుకున్నాను. కాని ఎవరైనా శార్దూలాన్ని వ్రాస్తారేమో అని మార్చాను. ఆ పని మీరు చేశారు. పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు

   తొలగించండి
 10. నీతుల్ జెప్పెడివారలు
  గోతులనే తీయుచుంద్రు కోరికలడరన్
  ఖ్యాతిని పొందుదు రెపుడును
  నీతినిజాయిలపైన నిలబడువారల్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారూ,
   మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 11. నీతుల్ జెప్పెడు వారలు
  జాతికి శ్రేయమ్ముఁ గూర్చు జ్ఙానులు చూడన్!
  జేతల నాచరణంబుల
  రీతిగఁ బాటించి చూప ప్రీతిని గూర్చున్!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. గుండా వేంకట సుబ్బ సహదేవుడు గారూ,
   మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
  2. గుండా వేంకట సుబ్బ సహదేవుడు గారూ,
   మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 12. నీతుల్ జెప్పెడివారలు
  గోతులనే తీయుచుంద్రు కోరికలడరన్ 
  ఖ్యాతిని పొందుదు రెపుడును
  నీతినిజాయి తి లపైన నిలబడువారల్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారూ,
   మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 13. .నీతుల్ జెప్పెడి వారలున్ గనిన?సాన్నిధ్యాన సంతోషమే
  దాతల్ ధర్మము దక్షతల్ నిలుపకన్ దారిద్ర్యమే జూడగా
  గోతుల్ ద్రవ్వెడి దుష్టమానవుల నాక్రోశంబు మాన్పించకన్
  కోతుల్గోర్కెల రీతి సాగుటగులే |కొండంత నండుండినన్.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. కె. ఈశ్వరప్ప గారూ,
   మీరు కూడా శార్దూలాన్ని వ్రాసినందుకు సంతోషం. పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 14. 1నీతులు జెప్పెడి వారలు
  కోతలు కోయుచు వెనుకనె గోతులు తవ్వన్
  చేతులు ముడుచుకు నుండక
  చేతలతో బుద్ధిచెప్ప శ్రీమతి మెచ్చున్
  2.నీతులు జెప్పెడి వారలు
  తాతల కాలపు కథలను తరచుగ జెప్పన్
  చేతల చూపు మటంచును
  నేతల ప్రశ్నించు వేళ నీరస మేలన్
  3నీతులు జెప్పెడి వారలు
  ఖ్యాతిని తెచ్చెడు పనులను కష్టంబనకన్
  ప్రీతిన్ చేయుచు నుండగ
  జాతియె నెమ్మితొ నుతించు జయజయ మనుచున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 15. డా. బల్లూరి ఉమాదేవి గారూ,
  మీ మూడు పద్యాలు బాగున్నవి. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 16. నీతుల్ జెప్పెడివారలు
  నేతలుగా మారినారు నేరుపు తోడన్
  చేతలు చేయింతురకట!
  జీతము లిచ్చుచు పగతుర జీర్ణము జేయన్

  రిప్లయితొలగించండి
 17. నీతుల్ జెప్పెడివారలు
  గోతులు తీయుచు వెనుకనె గొప్పగు రీతిన్
  మేతలు మేపుచు జనులకు
  చేతులు త్రిప్పుచు సభలను సీటులు గెలుతుర్

  రిప్లయితొలగించండి