15, జనవరి 2016, శుక్రవారం

సమస్య – 1915 (చింత లెన్నియొ కూర్చు...)

కవిమిత్రులారా,

ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
చింత లెన్నియొ కూర్చు సంక్రాంతి మనకు.

38 కామెంట్‌లు:

 1. గురువు గారికి మరియు కవిమిత్రులెల్లరులకు మకరసంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు.

  సవితృడే కదలి మకర సంక్రమణము
  జేయు వేళయే పుడమికి శ్రీకరమ్ము
  పాడి పంటల నిచ్చుచున్ వాంఛితమగు
  చింతలెన్నియొ కూర్చు సంక్రాంతి మనకు.

  రిప్లయితొలగించండి
 2. పంట లింటికి రాకనె వెంట నంటి
  బంధు వర్గము జేరగ పరమ ప్రీతి
  సంత సమ్మున వారిని సాగ నంప
  చింత లెన్నియొ కూర్చు సంక్రాంతి మనకు

  రిప్లయితొలగించండి
 3. రయమున నినుండు సన ధనూ రాశి నుండి
  మకర రాశికి సంక్రాంతి మనకు కల్గు
  పర్వ దినము శుభకరము భవ్య దైవ
  చింత లెన్నియొ కూర్చు సంక్రాంతి మనకు.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. పోచిరాజు కామేశ్వర రావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 4. భోగిమంటల చింత బుగ్గి జేయఁగనె
  పాడిపంటల నిచ్చి బ్రతుకు బాటఁ బలు
  రీతుల ని'శ్చింత లెన్నియొ కూర్చు
  సంక్రాంతి మనకుఁ' దా సంపదలొసఁగి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. గుండా వేంకట సుబ్బ సహదేవుడు గారూ,
   వైవిధ్యమైన పద్యరచనతో మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
  2. గురుదేవులకు సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలతో ధన్యవాదములు. అటులనే బ్లాగున నందరికీ సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు.

   తొలగించండి
 5. చింత లెన్నియొ కూర్చు సంక్రాంతి మనకు
  ననుట కాదా ర్య ! సత్యము ,యదియ కూర్చు
  సుఖము సంతోష మాదిగ సౌఖ్యములను
  నుత్తరాయణ మీరోజు నుండి మనకు

  రిప్లయితొలగించండి
 6. కొత్త అల్లుడొచ్చు కోర్కె లెన్ని గలవో
  పంటలన్ని తగ్గె;పైక మెట్లు
  కూర్చికూతు కోర్కె తీర్చువా డనిపుడు
  చింత లెన్నియొ కూర్చు సంక్రాంతి మనకు.
  2.పంట లింటికొచ్చె బంధువుల్ గూడంగ
  సంబరమ్ము హెచ్చె సంతు వచ్చె
  సంతసమ్ము పెరిగె చల్లని మదితోడ
  చింత లెన్నియొ కూర్చు సంక్రాంతి మనకు.
  చింత=తలపు

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. డా. బల్లూరి ఉమాదేవి గారూ,
   సమస్య పాదం తేటగీతి అయితే మీరు ఆటవెలదులు వ్రాశారు. నా సవరణలు....
   1)
   క్రొత్త యల్లుఁ డేతెంచెను కోరు నెన్నొ
   పంట లన్నియు తగ్గెను పైక మెట్లు
   కూర్చి కూతురు కోరికల్ దీర్చగలను
   చెంత లెన్నియొ కూర్చు సంక్రాంతి మనకు.
   2)
   పంట లిలు సేరె కూడిరి బంధుగణము
   సంబరమ్మది హెచ్చెను సంతు వచ్చె
   సంతసమ్మెంతొ పెరిగెను చల్లని మది
   చింత లెన్నియొ కూర్చు సంక్రాంతి మనకు.

   తొలగించండి
 7. * గు రు మూ ర్తి ఆ చా రి *
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

  * గు రు వు గా రి కి వ౦ ద న ము లు *
  స౦క్రా౦తి స౦బరములపై మూడు పద్యాలు ప౦పిస్తున
  స్వీకరి౦చవలసినది గా ప్రార్థస్తున్నాను
  ............................................................
  ఛ౦దము = త రు వో జ.
  ..............

  { తరువోజ ఇ౦ద్రగణ , సూర్యగణ
  నిర్మితమై యు౦డును.ప్రాస కలదు. ప్రాస యతి చెల్లదు. మూడు చోట్లయతిస్థానములు౦డును. మూడు చోట్ల గూడ. మొదటి అక్షరముతో
  ఏకాక్షర యతి మైత్రి చేయ వలెను . }
  ......................... ...........................

  ర౦గవల్లిక లన్ని రహియి౦చు చు౦డె ,
  ప్రా౦గణమ్ముల ర౦గుర౦గుల నీని
  గ౦గిరెద్దుల యాట. గ్రామ౦బు ల౦దు
  కనిపి౦చి వేడుక కలిగి౦చు చు౦డె
  సి౦గి c బ౦దెపు కోడి జృ౦భి౦చి పోరె ;
  ఛె౦గున పార్వేట చిడిముడి పారె ;
  పొ౦గారు ధాన్యపు బ్రోగులన్ కళ్ళ
  ముల గా౦చి రైతులు మురిసిరి మిగుల

  { సి౦గి = కోపము ; ధాన్యపు ప్రోగు = ధాన్యపు రాశి ; చిడిముడి = తొట్రుపాటు , వెరపు ; }
  ి...........................................................

  ఎచ్చోట చూచిన ని౦పుగ. హరిదాసు
  కీర్తనమ్మున జేయు నర్తనములె
  ఎ చ్చోట చూచిన నెసగెడు మధురమౌ
  జానపదుల లోని గాన సుధలె
  ఎచ్చోట చూచిన నచ్చెరు వొసగెడు
  కోలాట రవముల. మేలు గతులె
  ఎచ్చోట చూచిన. హెచ్చుగ రవళి౦చు
  చెక్క భజనల యొక్క. చెలగు ధ్వనులె

  వచ్చె స౦క్రా౦తి లక్ష్మి శోభాయముగను |
  మకర స౦క్రా౦తి మనకిడు నికరముగను =
  సకల శుభముల సుఖముల స౦తసముల ,
  నాయు రారోగ్య భోగ భాగ్య౦బు లెల్ల. !
  ............................................................
  బ స వ దే వు ని అ ల౦ క ర ణ ము
  ...............................................

  పసుపున్ కు౦కుమ బొట్టు వెట్టెదము నీ ఫాలాన. | శృ౦గమ్ములన్
  మిసిమిన్ దీరగ. జేసి వాటి నడుమన్ మేలైన పూలు౦తు | మీ
  కుసుమ గ్రైవము వైతుమయ్య మెడలో కొ౦డ౦త ప్రేమాస్పదన్ |
  బసవా ! ద౦డము వెట్టి కొల్తుము నినున్భ ర్గు౦డు హర్షి౦పగా

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. గురుమూర్తి ఆచారి గారూ,
   మీ సంక్రాంతి పద్యాలు చాల బాగున్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 8. కరువనెడు పెను భూతము కాను కిచ్చె
  జింత లెన్నియొ , కూర్చుసం క్రాంతి మనకు
  పాడి పంటల్ , సుఖము, భోగ భాగ్యములును
  సకల సిరులును శాంతియు సంతసమును.

  రిప్లయితొలగించండి
 9. పంట పండి దాన్యము చేరి యింట తీర్చు
  చింత లెన్నియొ , గూర్చుసంక్రాంతి మనకు
  సంతసంబుల, చేకూర్చు సౌఖ్యములను
  అందరకు శుభాకాంక్షలు ఆర్యులార !!!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మంద పీతాంబర్ గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   ‘సౌఖ్యములను అందరకు, కాంక్షలు ఆర్యులార’ అని విసంధిగా వ్రాశారు. ‘చేకూర్చు సౌఖ్యరాశి| నందరకు శుభాకాంక్షలో యార్యులార’ అనండి.

   తొలగించండి
 10. సూర్యభగవాను సద్దివ్య కార్యమరయ
  రాశి మారుట, ప్రకృతికి వాసి గల్గు
  నటుల మనసుల కదిలించి చటుల రీతి
  చింతలెన్నియొ కూర్చు సంక్రాంతి మనకు!!
  """"""""""""""""""""""
  సాహితీ మిత్రులందరికి సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు!
  """"""""""""""""""""""""

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. పొన్నెకంటి సూర్యనారాయణ రావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 11. సూర్యభగవాను సద్దివ్య కార్యమరయ
  రాశి మారుట, ప్రకృతికి వాసి గల్గు
  నటుల మనసుల కదిలించి చటుల రీతి
  చింతలెన్నియొ కూర్చు సంక్రాంతి మనకు!!
  """"""""""""""""""""""
  సాహితీ మిత్రులందరికి సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు!
  """"""""""""""""""""""""

  రిప్లయితొలగించండి
 12. పాడి పంటలు యిలుజేర ,బంధు జనుల
  పలకరింపులు, బాలల పాట, లింట
  మమతలను పెంచ, సతతము మనసు పడిన
  చింత లెన్నియొ కూర్చు సంక్రాంతి మనకు.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. భాగవతుల కృష్ణారావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   ‘పంటలు ఇలు’ అని విసంధిగా వ్రాశారు. ‘పాడి పంట లింటికి జేర...’ అనండి.

   తొలగించండి
 13. . ఉత్తరాయణ మందున యూహలన్ని
  దక్షణాలకు తలవొగ్గి దండ మిడిన?
  తూర్పు మార్పున తూర్పార దొరుకు పంట
  చింత లెన్నియొ కూర్చు సంక్రాంతి మనకు.
  2.ధాన్యరాశి నమ్ముటవిని ధరలు దరుగ|
  రంగవల్లుల సింగారరంగమందు
  చుక్కలన్నియు మిముజూచి పక్కుమనగ
  చింత లెన్నియొ కుర్చు సంక్రాంతి మనకు.
  3.కలియుగంబున కోర్కెల విలువ బెరుగ
  జీవ మున్నంత వరకు నిశ్చింతయేది?
  కొనెడి వస్తువు ధరలెల్ల కొండలెక్క
  చింత లెన్నియొకూర్చు సంక్రాంతి మనకు.


  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. కె. ఈశ్వరప్ప గారూ,
   మీ మూడు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
   మొదటి పూరణలో ‘ఉత్తరాయణ మందున నూహలన్ని.... తలనొగ్గి...’ అనండి.

   తొలగించండి
 14. హయములో పెండ్లి జేసితి నప్పుజేసి
  యెటుల దీర్తు నట౦చు నూహించు చుండ
  చి౦త లెన్నియొ గూర్చు సంక్రాంతి మన కు
  మారి జామాత రూపున మగిడి వచ్చె

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. కెంబాయి తిమ్మాజీ రావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   ‘హయములో పెండ్లి’...?

   తొలగించండి
 15. ఆత్మహత్యను రైతులు ఆశ్రయింప
  పాడిపంటలు వరదల పాల బడగ
  పలము కై చంప సైరికములను నేడు
  చింతలెన్నియొ గూర్చుసంక్రాంతి మనకు
  2.పంటభూములు ప్రభుత భవనములకును
  రాజధానిని నిర్మింప లాగుకొనుచు
  "కర్షకుడు రాజటంచు"బికారి" సేయ
  చింత లెన్నియొ గూర్చు సంక్రాంతి మనకు
  3.హీనతను బొందె "తులలోన""వృశ్చికమున"
  విషము తలకెక్క బాణమై "ధనుషు"వీడి
  "మకరి" నోట జొఛ్చెను సంబర పడి రవి
  చింత లెన్నియొ గూర్చు సంక్రాంతి మనకు

  రిప్లయితొలగించండి
 16. 3.హీనతను బొందె "తులలోన""వృశ్చికమున"
  విషము తలకెక్క బాణమై వీడి "ధనుషు"
  "మకరి" నోట జొఛ్చెను సంబర పడి రవి
  చింత లెన్నియొ గూర్చు సంక్రాంతి మనకు

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. కెంబాయి తిమ్మాజీ రావు గారూ,
   మీ తాజా మూడు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
   మొదటిపూరణలో ‘రైతన్న లాశ్రయింప’ అనండి.
   మూడవపూరణలో ‘ధనువు వీడి’ అనండి.

   తొలగించండి
 17. ధన్యవాదాలన్నయ్యగారూ.అలవాటు కొద్ది ఆటవెలదులే కుదురు తున్నాయి.మన్నించండి.

  రిప్లయితొలగించండి
 18. ధాన్యరాశులు దండిగా తరలి రాగ
  ప ల్లెలన్ ప్రజా లందరు పరిఢ విల్ల
  కర్షక కుటుంబములలోన హర్షమ్ము లిడుచు ని
  చ్చింత లెన్నియొ కూర్చు సంక్రాంతి మనకు

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   ‘ప్రజ లందరు’ టైపాటువల్ల ‘ప్రజాలందరు’ అయినట్టుంది.
   మూడవపాదంలో గణదోషం. పాదాంతంలో గురువు ఉండకూడదు కదా! ‘...హర్ష మొసగు| చింత లెన్నియొ...’ అనండి. ఇక్కడ ‘చింత=ఆలోచన’.

   తొలగించండి
 19. గురువర్యులకు కవిమిత్రులకు సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు.

  రిప్లయితొలగించండి

 20. గురుదేవులసూచన మేరకు పద్యములు సవరించితిని.
  హయముయనగా ధనుస్సు రాశి
  ఆత్మహత్యను రైతన్నలాశ్రయింప
  పాడిపంటలు వరదల పాల బడగ
  పలము కై చంప సైరికములను నేడు
  చింతలెన్నియొ గూర్చుసంక్రాంతి మనకు
  2.పంటభూములు ప్రభుత భవనములకును
  రాజధానిని నిర్మింప లాగుకొనుచు
  "కర్షకుడు రాజటంచు"బికారి" సేయ
  చింత లెన్నియొ గూర్చు సంక్రాంతి మనకు
  3.హీనతను బొందె "తులలోన""వృశ్చికమున"
  విషము తలకెక్క బాణమై వీడి "ధనువు"
  "మకరి" నోట జొఛ్చెను సంబర పడి రవి
  చింత లెన్నియొ గూర్చు సంక్రాంతి మనకు

  రిప్లయితొలగించండి
 21. మనల మరిపించి గతవర్ష మనికితములు
  చింత లెన్నియొ, కూర్చు సంక్రాంతి మనకు
  ముచ్చటగ మూడురోజులు మోదమలర
  బంధు హిత మిత్ర జనులకు పరమ ప్రీతి.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. గండూరి లక్ష్మినారాయణ గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి