25, సెప్టెంబర్ 2013, బుధవారం

పద్య రచన – 475 (కారాగారము)

కవిమిత్రులారా,
ఈనాటి పద్యరచనకు అంశము....
“కారాగారము”

26 కామెంట్‌లు:

 1. శ్రీపండిత నేమాని గురువులకు నమస్సులతో

  కారాగారంబున జా
  గారంబు నెలల తరబడి గావింపంగన్
  గౌరవ న్యాయస్థాన వి
  చారణ పై విడుదలయ్యె జగనిప్పట్టున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 2. గగనము నందుండి దిగెనట
  జగమేలెడి ప్రభు వటంచు జపముల్ జేయన్
  భుగ భుగ మని ప్రజ లందరు
  రగిలి రగిలి జగనుని రక్షణ కోరన్

  రిప్లయితొలగించండి
 3. అందరికీ వందనములు !
  అందరి పూరణలూ అలరించు చున్నవి !

  కారాగారమే శ్రీకృష్ణ జన్మస్థానము గదా :

  01)
  __________________________________

  దేవదేవుడు కావగా ప్రజ - ధిక్కరించగ కంసునే
  దేవ దుందుభి మ్రోగు చుండగ - తేజ మంతట నిండగా
  దేవ మానవ జాతి మెండుగ - దివ్యరూపుని జూడగా
  దేవకీ సుతు డక్కడే గద - దీప్తివంతము పుట్టెనే !
  __________________________________

  రిప్లయితొలగించండి
 4. కారాగారమే శ్రీకృష్ణ జన్మస్థానము గదా :

  02)
  __________________________________

  వందనంబిడ రండురండని - వంతు వంతున దేవతల్
  క్రింది కేగిరి కార యందున - కీర్తివంతుని మెచ్చగా
  అందమొప్పుచు సుందరుండదె - యర్థరాత్రము నక్కడే
  నందనందన దేవకీప్రియ - నందనుండదె పుట్టగాన్ !
  __________________________________

  రిప్లయితొలగించండి
 5. నను బ్రోవ మని చెప్పవే సీతమ్మ తల్లీ - నను బ్రోవ మని చెప్పవే"
  అని రామదాసన్నది కారాగారము లోనే గదా :

  03)
  __________________________________

  రామదేవుని మందిరంబదె - రమ్యరమ్యము గట్టుటన్
  రామనామము నిర్విరామము - రామదాసదె తల్చుచున్
  రామ లక్ష్మణ సీతతోడుత - రక్షసేయగ రమ్మనీ
  రామ దర్శన భాగ్యమైనట - రమ్యగానము జేసెనే !
  __________________________________

  రిప్లయితొలగించండి
 6. అదే మామూలు దొంగనైతే చిత్రహింసలు పెట్టేది కారాగృహము నందే గదా !

  05)
  __________________________________

  పాడు పొట్టను నింపు కోసము - వంద రూకల దొంగిలన్
  పీడబెట్టుచు కర్రగొట్టుచు - పిచ్చిపిచ్చిగ తన్నుచున్
  వాడువీడని యెంచకుండగ - పాడుసంకెల లేతురే
  నీడనివ్వరు చూడనివ్వరు - నిర్దయాత్ములు రక్షకుల్
  __________________________________
  రక్షకుల్ = రక్షకభటులు

  రిప్లయితొలగించండి
 7. లక్ష కోట్లు దోచినా శిక్ష తప్పించుకొని విడుదలైనది కారాగారమునుండే గదా :

  04)
  __________________________________

  ఈ క్షరందున నెక్కడైనను - యెన్నడైనను వింటిమా ???
  లక్షకోట్లను నిశ్చయంబుగ - రాజపుత్రుడు మెక్కినన్
  పక్షపాతము జూపి కాంగ్రెసు - పాడుదారిని పట్టుటన్
  శిక్ష లేదిక నక్షయంబుగ - సీబియై కరుణించుటన్!
  రక్ష యెవ్వరు ?లక్ష్యమేమిటి ?- రాక్షసాధమ రాజ్యమే !!!
  __________________________________

  రిప్లయితొలగించండి
 8. అయ్యా! శ్రీ వసంత కిశోర్ గారూ! అభినందనలు.
  మీ పద్యములు బాగుగ నున్నవి. చిన్న సూచన:

  మీ ప్రయోగములు -- దీప్తివంతము మరియు కీర్తివంతుడు సరి కావు. దీప్తిమంతము మరియు కీర్తిమంతుడు అనవలెను. సమాసములో ఇకార ఉకారముల తరువాత మకారము వచ్చి కీర్తిమంతుడు, శ్రీమంతుడు, హనుమంతుడు మొదలగు రూపములు వచ్చును. స్వస్తి.

  రిప్లయితొలగించండి
 9. అయ్యా! శ్రీ తోపెల్ల వారూ! శుభాశీస్సులు.
  మీ పద్యము బాగుగ నున్నది. గౌరవ న్యాయ స్థాన అనుటలో వ గురువగును; య గురువగును. కాబట్టి గణభంగము కనుపట్టుచున్నది. సరిజేయండి. స్వస్తి.

  రిప్లయితొలగించండి
 10. నేమానివారికి ధన్యవాదములతో :

  కారాగారమే శ్రీకృష్ణ జన్మస్థానము గదా :

  01అ)
  __________________________________

  దేవదేవుడు కావగా ప్రజ - ధిక్కరించగ కంసునే
  దేవ దుందుభి మ్రోగు చుండగ - తేజ మంతట నిండగా
  దేవ మానవ జాతి మెండుగ - దివ్యరూపుని జూడగా
  దేవకీ సుతు డక్కడే గద - దీప్తిమంతుడు పుట్టెనే !
  __________________________________

  రిప్లయితొలగించండి
 11. నేమానివారికి ధన్యవాదములతో :

  కారాగారమే శ్రీకృష్ణ జన్మస్థానము గదా :
  02అ)
  __________________________________

  వందనంబిడ రండురండని - వంతు వంతున దేవతల్
  క్రింది కేగిరి కార యందున - కీర్తిమంతుని మెచ్చగా
  అందమొప్పుచు సుందరుండదె - యర్థరాత్రము నక్కడే
  నందనందన దేవకీప్రియ - నందనుండదె పుట్టగాన్ !
  __________________________________

  రిప్లయితొలగించండి
 12. Pandita Nemani అన్నారు...
  కారాగారము పంచభూతమయమై కన్బట్టు విశ్వంబు, సం
  సారంబంచట పొందు బంధనము, శిక్షల్ పొందు వేవేలుగా
  దారా పుత్ర విమోహియౌ నరుడు, సత్య జ్ఞాన తేజంబుతో
  శ్రీరాజిల్లు పదమ్ము చేరుకొనుటే శ్రేయస్కరంబౌ సుధీ!


  రిప్లయితొలగించండి
 13. ఈ రోజు కారాగారం నుండి ఊరేగింపుగా లక్షల కోట్లు మింగిన వాడిని నల్లబాడ్జీలు ధరించి ఛీ కొట్టకుండా, ఆపై జేజేలు కొడుతూ తీసుకెళ్లటం టీవీలో చూసి తలదించుకొని చూడలేక వెంటనే కట్టేశాను. మనప్రజలు కొందరు ఆబోతులు, గొర్రెలమందలు అనటానికి ఉదాహరణేమో!

  రిప్లయితొలగించండి
 14. కారాగారము కాదది
  శౌరియె జన్మించి నట్టి సౌధము కాదే?
  నీరాజన మర్పించరె?
  కారాగారము విడువగ కైమోడ్పిడరే?

  రిప్లయితొలగించండి
 15. తోపెల్ల బాలసుబ్రహ్మణ్య శర్మ గారూ,
  మీ పద్యం బాగుంది. అభినందనలు.
  ‘గౌరవ ధర్మాసనము వి/చారణ...’ అందాం. ‘ఇప్పట్టునన్’ అనవలసింది. అక్కడ ‘జగ నీవేళన్’ అనండి.
  *
  రాజేశ్వరి అక్కయ్యా,
  బాగుంది మీ పద్యం. అభినందనలు.
  ఒకటవ, నాల్గవ పాదాలలో గణదోషం... ‘గగనమున నుండి దిగెనట’ అనీ, ‘తమ జగనుని’ అనీ అంటే సరి!
  *
  వసంత కిశోర్ గారూ,
  మీ అయిదు పద్యాలూ బాగున్నవి. అభినందనలు.
  *
  పండిత నేమాని వారూ,
  మీ పద్యం చాలా బాగుంది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 16. సహదేవుడు గారూ,
  మీ పద్యం బాగుంది. అభినందనలు.
  *
  The Other గారూ (మిస్సన్న గారేనా?)
  ....!....?

  రిప్లయితొలగించండి
 17. కారాగారములయ్యవి
  యారామములయ్యె యిపుడ యదికారులకున్
  పోరాములైనవారికి
  నీరకముల శిక్షలుండు నిష్టతగలుగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 18. 1. కంచెర్ల గోపన్నను సంబోధించుచు....

  కారాగారమె గోప
  న్నా! రామ సుగుణ విశేష నామ జపముచే
  నారామమయ్యెఁ గాదా!
  ధీరా! దాశరథి శతక దివ్య కృతీశా! (1)

  2. నెహ్రూ సంస్మరణము:

  కారాగారస్థుఁడు నె
  హ్రూ రచియించె నఁటఁ బెక్కులుగఁ బుస్తకముల్!
  కారాగార మనంగ న
  పారమయిన బుద్ధికుశల వర్ధిత గృహమే!! (2)

  రిప్లయితొలగించండి
 19. కారాగారమునుండిరి
  భారతమునకపుడు స్వేచ్చ ఫలమీయంగా
  కారాగారమునుండెడు
  వారే కన స్వేచ్చగిపుడు బయటన నుండెన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 20. పూజ్యగురుదేవులు శ౦కరయ్య గారికి వందనములు

  జగమే కారాగారము
  వగలు పగలు శృంఖలములు బంధించును జీ
  విగనడు మోహితుడగుచును
  నిగమాతీత !నిను గొల్తు నీయుము ముక్తిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 21. కారాగారము నందున
  నేరస్థుల బట్టి యుంచి నేర్పగ నీతిన్
  మారిన ఖైదీ లందరు
  ప్రారంభింతురు బ్రతుకును బాగుగనిలలో.

  రిప్లయితొలగించండి
 22. అధికారమందుండ అందని పండైన
  ఆనందమున్నది ఆకయింట
  పనిలేకపోయిన పలుమార్లు తిరిగెడి
  పనిలేదురాయన్న బందిగమున
  సమయానుకూలంగ సాపాటు వచ్చును
  వేళతప్పెడి తిండి వేడిచేయు
  చెరసాలగాదది సరసాల శాలరా
  ఏలవీడితి వీవు ఏవకాడ

  తిరిగిపోవయ్య తీరైన స్థానమునకు
  కరగి పోవును నీచేతి కణములన్ని
  పదవి రాదయ్య నొచ్చును పెదవి నీకు
  సందియము లేదు, పడునయ్య సంకెలేపుడొ.

  రిప్లయితొలగించండి
 23. గుండు మధుసూదన్ గారూ,
  మీ రెండు పద్యాలూ బాగున్నవి. అభినందనలు.
  *
  గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి గారూ,
  మీ పద్యం బాగుంది. అభినందనలు.
  *
  కెంబాయి తిమ్మాజీ రావు గారూ,
  మీ పద్యం బాగుంది. అభినందనలు.
  *
  బొడ్డు శంకరయ్య గారూ,
  బాగుంది మీ పద్యం. అభినందనలు.
  *
  ప్రభల రామలక్ష్మి గారూ,
  మీ పద్యం బాగుంది. ‘ఆకయిల్లు, బందిగము’ పదాల ప్రయోగం ప్రశంసనీయం. అభినందనలు.
  ‘సమయానుకూలంగ’ అన్నదాన్ని ‘సమయానుకూలమై’ అనండి.

  రిప్లయితొలగించండి
 24. అధికారమందుండ అందని పండైన
  ఆనందమున్నది ఆకయింట
  పనిలేకపోయిన పలుమార్లు తిరిగెడి
  పనిలేదురాయన్న బందిగమున
  సమయానుకూలమై సాపాటు వచ్చును
  వేళతప్పెడి తిండి వేడిచేయు
  చెరసాలగాదది సరసాల శాలరా
  ఏలవీడితి వీవు ఏవకాడ

  తిరిగిపోవయ్య తీరైన స్థానమునకు
  కరగి పోవును నీచేతి కణములన్ని
  పదవి రాదయ్య నొచ్చును పెదవి నీకు
  సందియము లేదు, పడునయ్య సంకెలేపుడొ.

  ధన్యవాదములతో....

  రిప్లయితొలగించండి