23, మార్చి 2013, శనివారం

సమస్యాపూరణం – 1003 (తన్నన్ జూడఁగనె)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
తన్నన్ జూడఁగనె భక్తితత్త్వము దెలియున్.

28 కామెంట్‌లు:

 1. చిన్నిధియగు హరికథలను
  సన్నుతి జేయుచును భక్తి సామ్రాజ్యములో
  మిన్న యయిన బమ్మెర పో
  తన్నన్ జూడగనె భక్తి తత్త్వము దెలియున్

  రిప్లయితొలగించండి
 2. శ్రీపండిత నేమాని గురువులకు నమస్సులతో
  జన్నపు రీతిర చింపగ
  వెన్నుని గాధ మధురముగ వేయివిధంబుల్
  కన్నుల రాము గనిన పో
  తన్నన్ జూడఁగనె భక్తితత్త్వము దెలియున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 3. చెన్నుగ సేవించుచు వెత
  లెన్నక తనకర్మ జేసి యిలనే నమ్మే
  అన్నము నొరులకు నిడు రై
  తన్నన్ జూడఁగనె భక్తితత్త్వము దెలియున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 4. అన్నముఁ బెట్టవలెననియు
  నెన్నుచు మనమందు, గొప్ప ఋషియై భువినిన్
  మిన్నగఁ బోషించెడు రై
  తన్నన్ జూడఁగనె భక్తితత్త్వము దెలియున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 6. సుబ్బారావు గారు,
  మూడవపాదములో ప్రాస మరిచినారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 7. వెన్నల మేనెల్ల గలుగు
  పున్నమి చందురునిబోలు పూజ్యుడు గాంధీ
  దన్నుగ నిలిచెను నా నే
  తన్నన్ జూడగనె భక్తి తత్త్వముదెలియున్

  రిప్లయితొలగించండి
 8. శ్రీ శంకరయ్య గురువర్యులకు,శ్రీ పండిత నేమాని గురువర్యులకు ధన్యవాదములు
  భక్త రామ దాసులో శబరిగా సుజాత బహు చక్కగ నటించెను
  =========*========
  కన్నడ చిన్నది రాముని
  సన్నిధి కోరి దను భక్త శబరిగ నెంతో
  వన్నెను దెచ్చె,నటి సుజా
  తన్నన్ జూడగనె భక్తి తత్త్వము దెలియున్

  రిప్లయితొలగించండి
 9. వెన్నుని గాథను వ్రాయగ
  తన్నుపలుకఁజేయు వాడు ధాశరధిగఁ దాఁ
  మిన్నగ నను బమ్మెర పో
  తన్నన్ జూడగనె భక్తి తత్వము దెలియున్

  రిప్లయితొలగించండి
 10. అన్నువ భాగ వతంబును
  మిన్నగ మఱి చదువు చుండి మేదిని యందున్
  ఉన్నతు డా బమ్మెర పో
  తన్న న్ జూడగనె భక్తి తత్వము దెలియున్ .

  రిప్లయితొలగించండి
 11. చెన్నుని మురళీ గానము
  విన్నను వీను లకు విందు వేడుక పుట్టన్ !
  తిన్నను భోజ్యమ్ము లన్నదా
  తన్నన్ జూడఁ గనె భక్తి తత్వము దెలియున్ !

  రిప్లయితొలగించండి
 12. అన్నమయ భక్తి గీతము
  లన్నియు నానందమొసగు నాత్మకు శ్రీరా
  మన్న పరమ భక్తుడు పో
  తన్నన్ జూడగనె భక్తి తత్వము తెలియున్ .

  రిప్లయితొలగించండి
 13. సున్నిత మధుర పదమ్ముల
  సన్నుతులను సలిపె దైవ సన్నిధి దోపన్
  మన్నన జేయుచు శ్రీ పో
  తన్నన్ జూడఁగనె భక్తితత్త్వము దెలియున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 14. హన్నా నా భక్తునిపై
  కన్ను వడెనె యని శివుండు గని కడు నెరుపౌ
  కన్నుల యముని యురమ్మున
  తన్నన్ జూడగనె భక్తి తత్త్వము దెలియున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 15. పెన్నిధియగు హరిచరితము
  సన్నుతి చేయుచును వ్రాసె సత్కవి నాడే
  కన్నుల విభుగాంచిన పో
  తన్నన్ జూడగనె భక్తి తత్వము దెలియున్

  రిప్లయితొలగించండి
 16. అన్నా! మిస్సన్నా!నేనేమని మిమ్మెన్నగలవాడను! అద్భుతంగా పూరణ చేసారు. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి

 17. ఎన్నదగు పూరణమ్ముల
  మిన్నయయెర నీదు కవిత మేల్! మిస్సన్నా !
  విన్నాణపు సొంపుల దల
  దన్నన్, జూడఁగనె భక్తితత్త్వము దెలియున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 18. డా.గన్నవరపు వరాహనరసింహమూర్తిగారికి నమస్కారములు.మిస్సన్న గారి అగ్రతాంబూల ప్రశంసా పూర్వక మీ పూరణ ఇంకా సందర్భోచితాద్భుతముగా నున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 19. బాలసుబ్రహ్మణ్య శర్మగారూ ! నమస్కారములు. ధన్యవాదములు. మిస్సన్న గారి చెణకులే వేరు కదా ! ఆయన కాజాలు చేయడం లో నేర్పరి. విశాఖపట్టణము వెళ్తే ఆయనను తప్పక కలవండి !

  రిప్లయితొలగించండి
 20. నేటి సమస్యకు చక్కని పూరణలు చెప్పిన కవిమిత్రులు....
  పండిత నేమాని వారికి,
  తోపెల్ల బాలసుబ్రహ్మణ్య శర్మ గారికి,
  గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి గారికి,
  లక్ష్మీదేవి గారికి,
  మంద పీతాంబర్ గారికి,
  వరప్రసాద్ గారికి,
  సహదేవుడు గారికి,
  సుబ్బారావు గారికి,
  రాజేశ్వరి అక్కయ్యకు,
  గండూరి లక్ష్మినారాయణ గారికి,
  గన్నవరపు నరసింహ మూర్తి గారికి
  మిస్సన్న గారికి,
  డా. ప్రభల రామలక్ష్మి గారికి
  అభినందనలు, ధన్యవాదాలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 21. మిస్సన్న గారు, మూర్తిగారు
  భలే గా తన్నించారు మీ పూరణలతో.

  రిప్లయితొలగించండి
 22. మిస్సన్న మరియు మూర్తి గార్ల పూరణలు భేష్.

  రిప్లయితొలగించండి
 23. అన్నా! గన్నవరపు మూర్తి మిత్రమా! ఎంతమాట!
  మీ పొగడ్త చాలా బాగుంది. ఆ పొగడ్తను పూరణలో సర్దిన మీ నైపుణ్యం ఇంకా బాగుంది. ధన్యవాదాలు.

  తోపెల్ల శర్మ గారూ ! ధన్యవాదాలు.మూర్తి మిత్రులు అలాగే అంటారు. వారి మాటలు పట్టించు కోకండి.
  వట్టిది. నాకు కాజాలు చేయడం రాదు. మనుసేస్తే కొనుక్కోంటాను. వారి విశాఖపట్నం వచ్చాక చెణకులు మరి కొంచెం వంట బడ్తున్నాయి.

  లక్ష్మీ దేవిగార్కీ, పీతాంబర ధరునకూ ధన్యవాదాలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 24. లక్ష్మీదేవి గారూ,పీతాంబర్ గారూ, ఘనత మిస్సన్న గారిదే ! అయినా ధన్యవాదాలు. మిస్సన్న మహాశయా మీరు విశాఖ రావడము నాకు సంతోషము కలిగించింది. మీకు సౌకర్యకరముగా ఉంటుందని ఆశిస్తున్నాను.

  రిప్లయితొలగించండి
 25. అన్నియు పశువుల కన్నన్
  మిన్నగ రైతుల పొలములు మెరియుచు ప్రీతిన్
  దున్నెడి నల్లని యెనుబో
  తన్నన్ జూడఁగనె భక్తితత్త్వము దెలియున్

  రిప్లయితొలగించండి
 26. తిన్నగ దేశము దోచుచు
  మిన్నగ లావైన నేత మీదన్ బడుచున్
  సన్నగ నుండెడి వోటరు
  తన్నన్ జూడఁగనె భక్తితత్త్వము దెలియున్

  రిప్లయితొలగించండి