31, మార్చి 2013, ఆదివారం

పద్య రచన – 297 (తులసి)

కవిమిత్రులారా,
నేటి పద్యరచనకు అంశము...
“తులసి”

17 కామెంట్‌లు:

 1. శ్లో|| యన్మూలే సర్వతీర్ధాని యన్మధ్యే సర్వదేవతా

  య దగ్రే సర్వవేదశ్చ తులసీం త్వా నమామ్యహమ్‌ ||

  శ్లో|| వశిష్ఠాది ముస్తోమై: పూజితో తులసీవనే

  తదా ప్రభృతి యద్విష్ణు : బ్రతిజ్ఞాం కృతవాన్‌ ప్రభు:

  తస్మిన్‌ తులస్యాంతు య: పూజాంకురు తేనర:

  సర్వపాప వినిర్ముక్త : మమసాయుజ్య మాప్నుయాత్.

  వశిష్ఠాది మునిగణముచే ఎన్నో విధములుగా స్తోత్రపూర్వకముగా శ్రీహరి తులసీ వనమందు పూజలందుకొని "నన్ను కార్తీక శుద్ధద్వాదశి నాడు విశేషించి ఎవరు బూజచేయుదురో! అట్టివారి సమస్తయొక్క పాపములు అగ్నిలోపడిన మిడుతలు వలె భస్మమయి వారు తప్పక నా సాన్నిధ్యమును పొందుదుర"ని ప్రతిజ్ఞ చేసెనట!

  ఒకసారి పరమేశ్వరుడు కుమారుడైన కుమారస్వామిని చెంతకుం చేర్చుకుని;పుత్రా!
  "సకల వృక్షములలోన తులసియొక్కటయే

  పూజ్యమైక క్ష్మారుహంబు దాని పత్రములను దాని

  పుష్పములను బ్రాణ సమములగును అచ్యుతనకు."

  రిప్లయితొలగించండి
 2. మూలంబందున తీర్థము
  లాలోకించంగ నడుమ నఖిలామరులున్
  లాలితముగ నగ్రంబున
  మేలగు శ్రుతులుండు తులసి మేదిని కెపుడున్.

  శుభములు గూర్చుచు నుండును
  విభవంబుల నందజేయు విస్తృతరీతిన్
  ప్రభవింప జేయు సుఖముల
  నభయదమీ తులసికిప్పు డంజలి చేతున్.

  ధన్యవాదములు,
  హ.వేం.స.నా.మూర్తి.

  రిప్లయితొలగించండి
 3. సకల సుతీర్థదరిసెనము
  లకు నెలవై యిల వెలసిన లక్ష్మీరూప
  మ్మొక తులసి యనుచు నిరతము
  వికసించిన పువ్వులొసగి వేడుచు నుందున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 4. తులదూచ లేము విలువను
  తులదూచగ గలిగె హరిని తులసీ దళమే
  ఇల తులసియున్న యిల్లే
  నిలయము సిరి, హరికి నరుడ నిజమే కాదా !

  రిప్లయితొలగించండి
 5. తులసి మాత ను బూజించ దొరలె యగుదు
  రార్య ! సందియ మిల ని సు మంత లేదు
  చెట్టు గల యింట నిరతము సిరులు బండు
  పూజ జేయుడు మఱి పుణ్య పురుషు లార !

  రిప్లయితొలగించండి
 6. తులసి యున్న నెలవు తులలేని సంపద
  శాంతి సుఖము లిచ్చు సర్వులకును
  ప్రాణ వాయు విడును రాత్రింబవళ్ళు తా
  నితర తరుల రీతి కితరముగను.

  తులసి లేని యింట జలమైన ముట్ట రా
  దండ్రు పెద్ద లవని తరుల లోన
  నతి పవిత్ర మిద్ది యాహరి కొలువౌను
  తులసి కోట లోన లలన గూడి.

  ఏ మొక్కకు మూలంబున
  భూమిని గల సర్వతీర్థములు కొలువుండున్
  ఆమొక్క తులసి దెలియుము
  భామినులకు భారతమున ప్రాణం బదియే.

  ఏ మొక్కకు మధ్యంబున
  తాముందురొ సర్వ దేవతలు నిత్యంబున్
  ఆమొక్క తులసి దెలియుము
  భూమీశుల కైన తులసి పూజార్హ మగున్.

  ఏ మొక్క కగ్ర మందున
  తాముండునొ వేదరాశి తప్పక నెపుడున్
  ఆ మొక్క తులసి దెలియుము
  నీమముతో మ్రొక్క సతము నీకగు శుభముల్.

  రిప్లయితొలగించండి
 7. సాహిత్యాభిమాని గారూ,
  తులసీప్రాభవాన్ని చక్కగా వివరించారు. ధన్యవాదాలు.
  *
  హరి వేంకట సత్యనారాయణ మూర్తి గారూ,
  మీ రెండు పద్యాలూ బాగున్నవి. అభినందనలు.
  *
  లక్ష్మీదేవి గారూ,
  బాగుంది మీ పద్యం. అభినందనలు.
  ‘తీర్థ దరిసెనము’ అనరాదు కదా! నా సవరణ...
  సకల పునీత సుతీర్థము
  లకు....
  *
  గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి గారూ,
  మీ పద్యం బాగుంది. అభినందనలు.
  *
  సుబ్బారావు గారూ,
  మీ పద్యం బాగుంది. అభినందనలు.
  *
  మిస్సన్న గారూ,
  మీ ‘తులసి’ ఖండకృతి ప్రశస్తంగా ఉంది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 8. పెరటియందు మనకు బెన్నిధి యైనట్టి
  తులసి మొక్క లేని నెలవు కలదె
  పావనమ్మె కాదు ,పరమౌషధము కూడ,
  శాస్త్రశోధనమున సమ్మతమ్ము.


  రిప్లయితొలగించండి
 9. శ్రీపండిత నేమాని గురువులకు నమస్సులతో

  వాత కఫముల బాధలు వరుస గాను
  తులసి యాకులు నమలగ తుడిచి పెట్టు
  తులసి మాతకు ప్రతిరోజు తోయమిడగ
  తులసి తీర్థమ్ము కావలె తుట్ట తుదను.

  రిప్లయితొలగించండి
 10. ప్రాణవాయువునిచ్చును ప్రాణులకును
  సర్వదేవతలిందుండు చక్కగాను
  మాధవీ తనయ! తులసి! భూజమాత!
  గావు మమ్మెపుడు మహిలో, కల్పవల్లి !

  .............................తోపెల్ల శ్రీతేజ.

  రిప్లయితొలగించండి
 11. కమనీయం గారూ,
  మీ పద్యం బాగుంది. అభినందనలు.
  *
  తోపెల్ల బాలసుబ్రహ్మణ్య శర్మ గారూ,
  బాగుంది మీ పద్యం. అభినందనలు.
  *
  చి. తోపెల్ల శ్రీతేజా,
  తొలి ప్రయత్నంలోనే నిర్దోషంగా, సలక్షణంగా, మంచి ధారతో పద్యాన్ని వ్రాసే నేర్పు లభించడం ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తున్నది. పద్యకవిగా ఉజ్జ్వల భవిష్యత్తు నీకున్నది. శుభమస్తు!

  రిప్లయితొలగించండి
 12. చి. శ్రీతేజ! శుభాశీస్సులు.
  తులసి మీద చక్కని పద్యము వ్రాసేవు. అభినందనలు. 3వ పాదములో యతి తప్పినది. ఇలాగ మార్చుదాము:
  "మాధవీ తనయ తులసి క్ష్మాజవరము"
  స్వస్తి.

  రిప్లయితొలగించండి
 13. తెలుగు వారింట నిత్యము
  వెలయంగా శుభము లిచ్చు వేలిపు తానై !
  బలిమిని హరినే గెలువగ
  తులసిని గాకెవరి నైన తూచగ తరమే ?

  రిప్లయితొలగించండి
 14. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 15. శ్రీ నేమాని గురువులకు నమస్కారములు..మీసూచనప్రకారం సవరించుచూ......

  ప్రాణవాయువునిచ్చును ప్రాణులకును
  సర్వదేవతలిందుండు చక్కగాను
  మాధవీ తనయ! తులసి!క్షాజవరము!
  గావు మమ్మెపుడు మహిలో, కల్పవల్లి !

  .............................తోపెల్ల శ్రీతేజ.

  రిప్లయితొలగించండి