10, జులై 2012, మంగళవారం

రవీంద్రుని గీతాంజలి - 69

రవీంద్రుని గీతాంజలి

*తెనుఁగు సేత*

శ్రీమాన్ చిలుకమఱ్ఱి రామానుజాచార్యులు

69

THE same stream of life that runs
through my veins night and day runs
through the world and dances in
rhythmic measures.

It is the same life that shoots in joy
through the dust of the earth in
numberless blades of grass and breaks
into tumultuous waves of leaves and
flowers.

It is the same life that is rocked in
the ocean-cradle of birth and of death,
in ebb and in flow.

I feel my limbs are made glorious by
the touch of this world of life. And my
pride is from the life -throb of ages
dancing in my blood this moment. 


చిలుకమఱ్ఱి రామానుజాచార్యుల అనువాదము.....


పారుచున్నది జీవనధార యదియె
నరము నరమున రేఁబవల్ నాదుమేన,
ఆడుచున్నది విశ్వమం దదియె స్వీయ
గాన సముచిత లయతాళ గతులతోడ ||

మట్టిలోఁ బచ్చిక గుబుర్లు పెట్టఁ బ్రీతి
పులకలెత్తించుచున్నది పుడమి కదియె,
నగవు తడలెత్తి పొట్టలు పగులునట్టు
లాకులం బూల విప్పించు నట్టి దదియె ||

పుట్టు చావుల కడలిపైఁ బోటుపాట్ల
తూఁగుటూయెల హాయిగ నూగు నదియె ||

అంగమంగము సత్తువ పొంగులెత్తఁ
దాకునట్టి మహాప్రాణధార యదియె,
నేడు సైతము నా రక్తనాడులందుఁ
జిందులం ద్రొక్కు యుగయుగస్పంద మదియె,
యీ యనుభవమ్మె గర్వితుఁ జేయు నన్ను || 

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి