28, జులై 2012, శనివారం

వరలక్ష్మీ స్తోత్రము

వందేహం శ్రీహరిప్రియామ్


వందేహం శ్రీమహాలక్ష్మీం
వందే భక్త వరప్రదామ్ |
వందే వారిజ పత్రాక్షీం
వందేహం శ్రీహరిప్రియామ్ ||

వందే పూర్ణేందు బింబాస్యాం
వందే చంద్ర సహోదరీమ్ |
వందే మందస్మితాం పద్మాం
వందేహం శ్రీహరిప్రియామ్ ||

వందే సంపత్ప్రదాం దేవీం
వందే దారిద్ర్య నాశినీమ్ |
వందే హిరణ్మయీం శాంతాం
వందేహం శ్రీహరిప్రియామ్ ||

వందే సువర్ణ భూషాఢ్యాం
వందే దేవగణార్చితామ్ |
వందే సౌభాగ్య సంపన్నాం
వందేహం శ్రీహరిప్రియామ్ ||

వందే సౌఖ్యప్రదాం లక్ష్మీం
వందే మంగళ దేవతామ్ |
వందే దయామయీం సాధ్వీం
వందేహం శ్రీహరిప్రియామ్ ||

పండిత నేమాని రామజోగి సన్యాసి రావు

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి