14, జులై 2012, శనివారం

సమస్యాపూరణం -762 (చెడువానిం గొలువ సిరులు)

కవిమిత్రులారా,

ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

చెడువానిం గొలువ సిరులు చేకుఱు మనకున్.

ఈ సమస్యను సూచించిన కవిమిత్రునకు ధన్యవాదాలు.

22 కామెంట్‌లు:

 1. అడిగిన కోర్కెలు దీర్చుచు
  సడి సేయక దా పరుగున చనుదెంచు, సదా
  పడగల వానిపై శయనిం
  చెడువానిం గొలువ సిరులు చేకుఱు మనకున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 2. చెడు తలపులు నిర్మూలిం
  చెడు వానిన్ సంతతమ్ము శ్రేయమ్ములు గూ
  ర్చెడు వానిన్ భక్తుల బ్రో
  చెడు వానిన్ గొలువ సిరులు చేకురు మనకున్

  రిప్లయితొలగించండి
 3. శ్రీ నేమాని గురువర్యులకు నమస్సులు.

  ఒక్క "చెడు" కాదు, నాలుగు "చెడు"లు. భ్రహ్మాండం.

  రిప్లయితొలగించండి
 4. పడగల దొరపై శయనిం
  చెడు వానింగొలువ సిరులు జేకుఱు మనకున్
  అని సవరణ.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. అడిగిన వరముల నిచ్చుచు,
  కడగండ్లను బాపి సుఖము కలుగన్ జేయున్,
  వడివడిగన్ భక్తుల కా
  చెడువానిన్ కొలువ సిరులు చేకుఱు మనకున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 6. ఎడ ము గ నుంచుము నెప్పుడు
  చె డు వానిం, గొలువ సిరులు చేకురు మనకున్
  మృ డు నిం భక్తి తొ నిరతము
  ఒడు డుడుకులు లేక నెపుడు నుండిన మేలౌ .

  రిప్లయితొలగించండి
 7. శ్రీ సంపత్ కుమార శాస్త్రి గారూ! శుభాశీస్సులు. నా పద్యములను నచ్చెడు వారికి, మెచ్చెడు వారికి కూడా కృతజ్ఞతలు. స్వస్తి.

  రిప్లయితొలగించండి
 8. అడుగడుగు దండముల వా
  డిడుగిడుగోయేడుకొండలేలెడిఱేడున్
  వడివడిగబడుగులనుఁగా
  చెడువానింగొలువ సిరులుచేకుఱుమనకున్!

  రిప్లయితొలగించండి
 9. ఉడుపతిని శిరముపైనిడి
  బడుగుల కడగండ్లు దీర్చ పరమాత్ముండై
  పుడమికి సత్వర మేతెం
  చెడువానిం గొలువ సిరులు చేకురు మనకున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 10. భూదేవి ని కొలువ గిరులు చేకూరు మనకున్
  శ్రీ దేవేని కొలువ సిరులు చేకూరు మనకున్
  భూ శ్రీ పతియై వైకుంట మున నివశిం
  చెడువానింగొలువ సిరులు చేకూరు మనకున్!

  చీర్స్
  జిలేబి.

  రిప్లయితొలగించండి
 11. గుండు మధుసూదన్ గారి పూరణ....

  ఉడురాజుం దన తలపై
  నిడు వేలుపుఁ దొల్లి కాన్పు, నేనిక సిరసున్,
  గడు నెమ్మిని వే మన్నిం
  చెడు వానిం, గొలువ సిరులు చేకుఱు మనకున్!

  రిప్లయితొలగించండి
 12. లక్ష్మీదేవి గారూ,
  ఒక్కదెబ్బకు రెండు పిట్టలు అన్నట్టుగా వ్రాసిన మీ పూరణ పద్యం బాగుంది. అభినందనలు.
  *
  పండిత నేమాని వారూ,
  చెడుతో మొదలిడి యన్నిఁటఁ
  జెడు నిలిపియు పూరణమ్ముఁ జేసియు మెప్పిం
  చెడు మీ నైపుణ్యము నెం
  చెడు వారలు మెచ్చి రిదె విశిష్టత మీకున్.
  *
  సుబ్బారావు గారూ,
  చక్కని విరుపుతో సమస్యను సమర్థంగా పూరించారు. అభినందనలు.
  కొన్ని లోపాలు... నా సవరణలతో మీ పద్యం....

  ఎడముగ నుంచుట మంచిది
  చెడువానిం, గొలువ సిరులు చేకురు మనకున్
  మృడునిం భక్తిని నిరత
  మ్మొడుదుడుకులు లేక యెపుడు నుండిన మేలౌ .
  *
  సహదేవుడు గారూ,
  వృత్యనుప్రాసాలంకారంతో మీ పూరణ మనోహరంగా ఉంది. అభినందనలు.
  *
  సత్యనారాయణ మూర్తి గారూ,
  మనోజ్ఞంగా ఉంది మీ పూరణ. అభినందనలు.
  *
  మధుసూదన్ గారూ,
  మీ అచ్చతెనుగు పూరణ చాలా బాగుంది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 13. బుడిబుడి యడుగుల నడచుచు ,
  వడివడి పరుగిడుచు వెన్న,పాలను హరియిన్
  చెడు బుడతనివలె నటియిన్
  చెడు వానిన్ గొలువ సిరులు చేకురు మనకున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 14. పిడికెడు భక్తిని గొలిచిన
  కడివెడు వరమిచ్చి తుదకు కాపాడునుగా !
  ముడుపులు కోరక కరుణిం
  చెడువానిం గొలువ సిరులు చేకుఱు మనకున్ !

  రిప్లయితొలగించండి
 15. కమనీయం గారూ,
  వృత్యనుప్రాసతో చక్కని పూరణ చేసారు. అభినందనలు.
  *
  రాజేశ్వరి అక్కయ్యా,
  మీ పూరణ బాగుంది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 16. చెడువాడు కంస ఖలునకు
  చెడువాడగు శకుని కెన్న శిశుపాలునకున్
  చెడువాడు మగధ పతి కా
  చెడు వానిన్ గొలువ సిరులు చేకురు మనకున్

  రిప్లయితొలగించండి
 17. పడి ముత్తూటు ఫినాన్సున
  కడివెడు బంగారు నగలు కట్టగ మూటల్
  వడివడిగా వాటిని పం
  చెడువానిం గొలువ సిరులు చేకుఱు మనకున్

  రిప్లయితొలగించండి
 18. గడపల నెక్కుచు దిగుచున్
  గడబడ లేకుండ కోరి గంపల వోట్లన్
  తడబడకుండ మదిర పం
  చెడువానిం గొలువ సిరులు చేకుఱు మనకున్

  రిప్లయితొలగించండి