20, జులై 2011, బుధవారం

ప్రహేళిక - 44 (సమాధానం)

ఈ దేవి ఎవరు?
తే. గీ.
గాలికొడుకు కుమారునిఁ గూల్చినట్టి
వాని తండ్రిని మ్రింగెడివారి తలలు
నఱికినట్టివాని సుతుని నలుమొగముల
నెలకొనిన దేవిఁ గొల్తు విద్యల నొసంగ.

వివరణ -
గాలికొడుకు - భీముఁడు.
భీముని కుమారుఁడు - ఘటోత్కచుఁడు.
ఘటోత్కచుని కూల్చినవాఁడు - కర్ణుఁడు.
కర్ణుని తండ్రి - సూర్యుఁడు.
సూర్యుని మ్రింగెడివారు - రాహుకేతువులు.
రాహుకేతువుల తలలు నఱికినవాఁడు - విష్ణువు.
విష్ణువు సుతుఁడు - బ్రహ్మ.
బ్రహ్మ నలుమొగాలలో నెలకొన్న దేవి - సరస్వతి.
సమాధానాలు పంపిన
కోడీహళ్ళి మురళీమోహన్
సంపత్
గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి
మందాకిని
గారలకు అభినందనలు.

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి