10, అక్టోబర్ 2010, ఆదివారం

వారాంతపు సమస్యా పూరణం - 12

కవి మిత్రులారా,
ఈ వారాంతానికి పూరించ వలసిన సమస్య ఇది .....
చెలువుగ రామలక్ష్మణులు సీతకుఁ దమ్ములు శంభుఁ డన్నయున్.

8 కామెంట్‌లు:

 1. కొలువయియున్న శంకరుని కోవెల లోపల కొల్చి భక్తితో,
  పలువురు వానరోత్తములు బాసట నిల్వగ, లంక పైన తా
  సలుపగ సాగె రాముడల సంగరమున్! జయ సాధనన్, కపుల్
  చెలువుగ రామలక్ష్మణులు, సీతకు తమ్ములు; శంభుఁ డన్నయున్!

  రిప్లయితొలగించండి
 2. చెలువుడ! కోరికాయె మది చెప్పవొ రాముని గాధ యన్న నీ
  పలుకుల కేమి చెప్పగల వాడ సఖీ! బహుశా యిలా స్థలిన్
  చెలువుగ రామలక్ష్మణులు సీతకు తమ్ములు, శంభుడన్నయున్
  కలియుగమందు రక్కసుల కట్టడి చేసిరి వింటినెక్కడో !!!!!

  రిప్లయితొలగించండి
 3. పలువుర జేరదీసి తన ప్రఙ్నును చాటెను దంబుడిట్లహో
  చెలువుగ రామలక్ష్మణులు సీతకు దమ్ములు, శంభుడన్నయున్
  చిలకలకొల్కి రాధకగు, చెప్పెదనింకను, బ్రహ్మగారికిన్
  నలదమయన్తులిర్వురును నమ్మిన బంటులు వాణి తల్లియౌ.

  రిప్లయితొలగించండి
 4. నమస్కారములు, నా పూరణ :

  పిలువగ పెళ్ళి కేగితిని పిన్నది బొమ్మయె పేరు సీతయున్
  చిలిపెము జిందులాడి రట చిన్నయ జంటయు రామ లక్ష్మణుల్
  కలిసితి బంధు మిత్రులను కక్కకు బిడ్డడు శంభు జూచితిన్
  చెలువుగ రామలక్ష్మణులు సీతకుఁ దమ్ములు శంభుడన్నయున్

  రిప్లయితొలగించండి
 5. ఫలితము దారిజెప్పగ కబంధు, శబఱ్ఱి కుటీర మేగెనేవ్వ,రే
  వలజకు ఱేడు రాముడు, విభాకరునాప్త సగంధులెవ్వి, బూ
  చులదొరగాడు నెవ్వడిక, జూడ గజాననుడగ్గిచూలికిన్?
  చెలువుగ రామలక్ష్మణులు,సీతకుఁ,దమ్ములు,శంభుఁ,డన్నయున్.
  సూచన: తమ్ములు = పద్మములు; శబఱ్ఱి అని గణం కోసం తీసుకొన్నాను. సాంప్రదాయ విరుద్ధమయితే, అదే భావంతో ఇట్లా పూరించవచ్చు.

  అలరగ పుష్పమార్గమది యజ్వ మతంగ కుటీర మేగెనేవ్వ రే
  వలజకు ఱేడు రాముడు, విభాకరునాప్త సగంధులెవ్వి, బూ
  చులదొరగాడు నెవ్వడిక, జూడ గజాననుడగ్గిచూలికిన్?
  చెలువుగ రామలక్ష్మణులు,సీతకుఁ,దమ్ములు,శంభుఁ,డన్నయున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 6. చిన్న సవరణతో, అదే రెండవ పద్యం మొదటి లైన్ లో "మార్గమది" అనేదానిని "మార్గమున" గా మార్చాను. ధన్యవాదములతో,

  ఫలితము దారిజెప్పగ కబంధు, శబఱ్ఱి కుటీర మేగెనేవ్వ,రే
  వలజకు ఱేడు రాముడు, విభాకరునాప్త సగంధులెవ్వి, బూ
  చులదొరగాడు నెవ్వడిక, జూడ గజాననుడగ్గిచూలికిన్?
  చెలువుగ రామలక్ష్మణులు,సీతకుఁ,దమ్ములు,శంభుఁ,డన్నయున్.

  సూచన: తమ్ములు = పద్మములు; శబఱ్ఱి అని గణం కోసం తీసుకొన్నాను. సాంప్రదాయ విరుద్ధమయితే, అదే భావంతో ఇట్లా పూరించవచ్చు.
  అలరగ పుష్పమార్గమున యజ్వ మతంగ కుటీర మేగెనేవ్వ రే
  వలజకు ఱేడు రాముడు, విభాకరునాప్త సగంధులెవ్వి, బూ
  చులదొరగాడు నెవ్వడిక, జూడ గజాననుడగ్గిచూలికిన్?
  చెలువుగ రామలక్ష్మణులు,సీతకుఁ,దమ్ములు,శంభుఁ,డన్నయున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 7. డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర గారూ,
  అత్యుత్తమమైన పూరణ నందించి నన్ను ఆనందిప జేసారు. ధన్యవాదాలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 8. మిస్సన్న గారూ,
  బాగుంది మీ పూరణ. అభినందనలు.

  ఉష గారూ,
  మీ పూరణ నిర్దోషంగా చక్కగా ఉంది. అభినందనలు.

  గన్నవరపు నరసింహ మూర్తి గారూ,
  మీ పూరణ బాగుంది. అభినందనలు.

  చంద్రశేఖర్ గారూ,
  సవరణతో మీ పూరణ బాగుంది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి