14, అక్టోబర్ 2010, గురువారం

సమస్యా పూరణం - 123

కవి మిత్రులారా,
ఈ రోజు పూరించ వలసిన సమస్యను హరి దోర్నాల గారు పంపించారు. వారికి ధన్యవాదాలు.
ఆదాయపు పన్నుఁ గట్టె నచ్చెరు వొందన్.

9 కామెంట్‌లు:

 1. "వేధించకు నను సామీ
  ఈ దాతలు పెరిగి రిపుడు యిధ్ధర యందున్ "
  ఆ దారి భిక్షుకుండనె
  ఆదాయపు పన్ను గట్టె నచ్చెరు వొందన్

  రిప్లయితొలగించండి
 2. ఓదార్పు యాత్రలనుచును
  గోదాలో దిగిన జగను కొంపల పైనన్
  సోదా జరుగునని తలచి
  ఆదాయపు పన్నుఁ గట్టె నచ్చెరు వొందన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 3. పాదాలు లేక పరుగులు
  రాదారుల యందు ఏల రాజకుమారా
  ఏదారిన పరుగిడెనో
  ఆదాయపు పన్ను గట్టె అచ్చెరు వొందన్ !

  రిప్లయితొలగించండి
 4. గన్నవరపు నరసింహ మూర్తి గారూ,
  హరి గారూ,
  మంద పీతాంబర్ గారూ,
  అభినందనలు. ముగ్గురి పూరణలు నిర్దోషంగా, ఒకదానిని మించి ఒకటి అద్భుతంగా, ఉత్తమంగ ఉన్నాయి. ఈ సమస్యను పంపిన "హరి దోర్నాల" గారికి సంతృప్తి కలిగిందనుకుంటాను.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. ఏదో కలగన్నట్లా
  మైదన నల్లధనము తెలుపై మరపించెన్,
  హ్లాదము చెందుచు నందరు
  నాదాయపు పన్నుఁ గట్టె నచ్చెరు వొందన్.
  ఇంకో పూరణ:
  కాదా సామెత యన్నటు
  జూదరులటు లెల్లనూళ్ళు జోడుగ సరద
  న్నా దాదాలందరు నా
  నాదాయపు పన్నుఁ గట్టె నచ్చెరు వొందన్.
  సూచన: సరదు=పంచుకొను

  రిప్లయితొలగించండి
 6. ఏదో దారిని దోచిన
  రాదారిని వీడి ఇటుల రాసులు పేర్చన్ !
  సాధారణ మని ధీమగ
  ఆదాయపు పన్ను గట్టె నచ్చెరు వొందెన్ !

  రిప్లయితొలగించండి
 7. చంద్రశేఖర్ గారూ,
  మీ రెండు పూరణలూ బాగున్నాయి. అభినందనలు.

  రాజేశ్వరి గారూ,
  పూరణ నిర్దోషంగా బాగుంది. అభినందనలు.

  గన్నవరపు నరసింహ మూర్తి గారు, నేదునూరి రాజేశ్వరి గారు "ద-ధ"ప్రాస వేసారు. కొన్ని పూర్వకవుల ప్రయోగాలున్న మాట నిజమే కాని "ద-ధ"లకు ప్రాసమైత్రి కల్పించకుంటేనే మంచిది.

  రిప్లయితొలగించండి
 8. ఆ దామోదర మోడియు
  బాధా కరముగను నోట్లు బందుగ జేయన్
  గోదావరి భూస్వామియు
  ఆదాయపు పన్నుఁ గట్టె నచ్చెరు వొందన్

  రిప్లయితొలగించండి
 9. కాదరు వల్లీ స్మగులరు
  రోదించుచు జైలు జేరి రొప్పుచు కడకున్
  బాదర బందియు తీర్చగ
  నాదాయపు పన్నుఁ గట్టె నచ్చెరు వొందన్

  రిప్లయితొలగించండి