8, అక్టోబర్ 2010, శుక్రవారం

ప్రహేళిక - 3 సమాధానం

ఎవరీ బంధువు?
ఆ.వె.
గగనయాన మంధకారమ్ము సంభ్రమ
మతివ యనఁ బదములు త్ర్యక్షరములు
నడిమి యక్షరముల నయముగాఁ జదువఁగాఁ
దెలియు బంధు వెవరొ తెలుపఁ గలరె?

ప్రహేళిక - 2 కు ప్రతిస్పందన చాలా బాగుంది. మరి ప్రహేళిక - 3 కు ఒక్కరుకూడా సమాధానం పంపలేదు. తీరా చూస్తే నేనిచ్చిన ఆధారాలలో ఒక పెద్ద తప్పు జరిగింది. "గగనయానము" కు సమాధానం "విమానము" నాలుగక్షరాల పదం. కాని నేను "విమానం" అని పొరపాటున మూడక్షరాల పదంలో చేర్చాను. అందువల్ల అందరూ సమాధానం తెలిసికొనడంలో ఇబ్బంది పడ్డారు. ఇకనుండి ఇలాంటి పొరపాట్లు జరగకుండా జాగ్రత్త పడతాను. జరిగిన తప్పుకు మన్నించండి.
గగనయానము = విమానం (నిజానికి విమానము 4 అక్షరాల పదం)
అంధకారం = తమస్సు
సంభ్రమము = కంగారు
అతివ = తరుణి

విమానం, తమస్సు, కంగారు, తరుణి పదాల మద్య అక్షరాలను చదివితే
సమాధానం - మామగారు.

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి