13, అక్టోబర్ 2010, బుధవారం

ప్రహేళిక - 8 సమాధానం

ఇది ఏమిటి?
తే.గీ.
తోక, నాగలి, మకరమ్ము, తూతకొమ్ము
పలుక మూడక్షరమ్ముల పదము లందు
మొదటి యక్షరమ్ములఁ జూడఁ బోను రాను
సాధనం బగు నది యేది? సాధుశీల!

(తూతకొమ్ము = పిల్లనగ్రోవి)
తోక = వాలము, నాగలి = హలము, మకరము = నక్రము, తూతకొమ్ము = మురళి.
వాలము, హలము, నక్రము, మురళి ... పదాల మొదటి అక్షరాలను చదివితే
సమాధానం ..... వాహనము.
సమాధానాలు పంపినవారు -
మందాకిని గారు, గన్నవరపు నరసింహ మూర్తి గారు, మిట్టపెల్లి అమల గారు, నేదునూరి రాజేశ్వరి గారు, పద్మ గారు, మిస్సన్న గారు, టేకుమళ్ళ వెంకటప్పయ్య గారు.
అందరికీ అభినందనలు.

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి