3, మే 2012, గురువారం

రవీంద్రుని గీతాంజలి - 1

రవీంద్రుని గీతాంజలి - 1
తెనుఁగు సేత
శ్రీ చిలుకమఱ్ఱి రామానుజాచార్యులు

1

THOU hast made me endless, such is
thy pleasure. This frail vessel thou
emptiest again and again, and fillest it
ever with fresh life.

This little flute of a reed thou hast
carried over hills and dales, and hast
breathed through it melodies eternally
new.

At the immortal touch of thy hands
my little heart loses its limits in joy
and gives birth to utterance ineffable.

Thy infinite gifts come to me only
on these very small hands of mine.
Ages pass, and still thou pourest, and
still there is room to fill.


చిలుకమఱ్ఱి రామానుజాచార్యుల అనువాదము...

న న్ననంతుని గావించినాఁడ వీవ
నీ విలాసమె యిట్టిది దేవదేవ!
పగిలి పోయెడి దుర్బలపాత్ర మిద్ది
సారెసారెకు రిక్తము సలుపు చెపుడు
నీవె పూరించెదవు నవజీవనమున ||

నీవ యీ చిన్ని పిల్లనగ్రోవి గొంచు
గిరుల లోయల వెంబడి తిరిగె దోయి!
నీవె మ్రోయింతువు గదోయి నిత్యనూత్న
గానమధురస్వరమ్ముల దాని నూది ||

ప్రభువ! యుష్మత్కరామృత స్పర్శనమ్ము
గూర్చు నానందమున నాదు కొద్దిపాటి
మానసఁపుహద్దు లన్నియు మాసిపోయి
యొక యనిర్వాచ్యవాణి తా నుద్భవిల్లు ||

వచ్చు లెక్కకు మించి నీ యిచ్చుకాన్క
లందుఁ బిడికెడు పిడికెడె యౌను నావి,
యుగములు గతించు, నించుచునుందు వీవు,
వట్టిగది యచ్చటం గనుపట్టు నింక ||

8 కామెంట్‌లు:

 1. చాల చక్కటి అనువాదం గురువుగారూ.
  మంచి అంశాన్ని పరిచయం చేస్తున్నారు.
  ధన్యవాదాలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 2. అసలు కల్యాణరాఘవం చూచి శ్రీ చిలుకమఱ్ఱి రామానుజాచార్యులు వారు మంచి తెలుగు, సంస్కృత పండితులై ఉంటారనుకొన్నాను. వారికున్న ఆంగ్ల భాషా పరిజ్ఞానం బహుధా ప్రశంశనీయం.

  రిప్లయితొలగించండి
 3. ఆర్యా!
  విశ్వకవి భావాలను మన భాషలో అర్థం చేసుకునే అవకాశాన్ని కల్పిస్తున్నారు, ధన్యవాదాలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 4. మిస్సన్న గారూ,
  ఆచార్యుల వారికి ఆంగ్లభాషాజ్ఞానం శూన్యం. వారు వ్యాధి గ్రస్తులై ఆసుపత్రి మంచంపై ఉండి బెంగాలీ, ఇంగ్లీషు, హిందీ గీతాంజలి పుస్తకాలను ఆయా బాషల్లో పండితులైన వారితో చెప్పించుకొని ఈ అనువాదం చేశారు. అనువాదం చేస్తున్న కాలంలో కొన్ని సార్లు స్పృహతప్పేవారు. ఆప్తులు ఎంత వారించినా రచనా వ్యాసంగాన్ని కొనసాగించారు.
  వారు మరణించిన తర్వాత వారి శిష్యులు, హితులు పూనుకొని గీతాంజలి అనువాదాన్ని ప్రకటించారు.
  *
  సత్యనారాయణ మూర్తి గారూ,
  గీతాంజలి అనువాదం మీకు నచ్చినందుకు సంతోషం!

  రిప్లయితొలగించండి
 5. గురువుగారు,
  మీరు చెప్పిన విషయం ఆశ్చర్యానందాలను కలిగించింది.
  శ్రీ చిలుకమఱ్ఱి రామానుజాచార్యులవారి చిత్తశుద్ధి , మనోబలం అనుసరణీయములు.
  వారికి ప్రణామాలు.
  ఇంతవరకూ మీరు ప్రచురించిన వారి గ్రంథం చదవటం మొదలు పెట్టలేదు. ఇక ఎలాగైనా చదివి తీరాలనిపిస్తున్నది. ధన్యవాదాలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 6. నిజంగా అద్భుతం గురువుగారూ. రచనా వ్యాసంగం పట్ల వారికున్న పట్టుదలా, సాహితీ సరస్వతి ఆరాధన పట్ల వారికున్న భక్తీ, నిరుపమానం.
  వారికి మా వినయాన్జలులు.

  రిప్లయితొలగించండి
 7. నమస్కారములు
  గీతాంజలిని గురించి వినడమే గాని తెలియదు . ప్రముఖుల కావ్యాలను పరిచయం చేస్తున్నందుకు గురువు గారికి ధన్య వాదములు.

  రిప్లయితొలగించండి
 8. లక్ష్మీదేవి గారూ,
  రాజేశ్వరి అక్కయ్యా,
  ......... సంతోషం! ధన్యవాదాలు.

  రిప్లయితొలగించండి