27, మే 2012, ఆదివారం

రవీంద్రుని గీతాంజలి - 25

రవీంద్రుని గీతాంజలి

తెనుఁగు సేత

శ్రీమాన్ చిలుకమఱ్ఱి రామానుజాచార్యులు


25

IN the night of weariness let me give
myself up to sleep without struggle,
resting my trust upon thee.

Let me not force my flagging spirit
into a poor preparation for thy worship.

It is thou who drawest the veil of
night upon the tired eyes of the day to
renew its sight in a fresher gladness of
awakening.


చిలుకమఱ్ఱి రామానుజాచార్యుల అనువాదము....

బడలి పోయిన రేయి నీ పాదమూల
మందు విశ్వాసముంచి నీయండఁ జేరి
చింత చీఁకాకు లేక నిద్రింతుఁ గాక ||

నన్ను బలవంతపెట్టకు, సన్నగిల్లి
పోయె నుత్సాహ మెల్ల, నీ పూజకొరకు
సిద్ధపడుట రవంత నాచేతకాదు ||

మేలుకొని వేళ నవనవోన్మేషదృష్టి
మఱల నుల్లాసభరమున మెరయుకొరకు
నలసిపోయిన పగటి కన్నులకు రేయి
ముసుఁగు నిడి నీవెకా నిద్రపుచ్చు దొరవు ||

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి