6, మే 2012, ఆదివారం

సమస్యాపూరణం - 696 (జారులు చోరులున్ కుటిలచారులు)

కవిమిత్రులారా,

ఈరోజు పూరించవలససిన సమస్య ఇది...


జారులు చోరులున్ కుటిలచారులు దుష్టులు దుర్మదాంధులున్.


ఈ సమస్యను సూచించిన కవిమిత్రునకు ధన్యవాదాలు. 

17 కామెంట్‌లు:

 1. తారకమంత్ర మెయ్యదియొ, ధర్మము నిల్చునొ నిల్వదో గదా!
  ధీరత గల్గి దేశమున దివ్యసుఖంబులు గల్గునా యికన్
  భారతమందు నేడు పరిపాలకవర్గముఁ జూడ పెక్కురున్
  జారులు, చోరులున్, కుటిలచారులు, దుష్టులు, దుర్మదాంధులున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 2. ఘోరములైన పాపములకోట్లు హరించును, కీర్తి బెంచు మా
  కోరికలన్ని దీర్చునని కోరి భజింపగ వేంకటేశునిన్
  చేరెడు వారు కేవలసుశీలురు, భక్తులె గాదు చూడగా
  జారులు, చోరులున్, కుటిలచారులు, దుష్టులు, దుర్మదాంధులున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 3. మూర్తి గారూ! రెండు పూరణలూ దేనికదే 'కేక ' ..అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 4. చేరిరి యొక్కచోట పడి సేవలు చేతుము మీకటంచు నూ
  రూరును చుట్టుచున్ ప్రజల లో బల హీనతలన్ని సొమ్ముతో
  బారులు దీరగాగొని నుపాయము నెన్నిక గెల్వ జూతురే
  జారులు, చోరులున్, కుటిలచారులు, దుష్టులు, దుర్మదాంధులున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. చిన్న సవరణ తో...

  చేరుచు నొక్కచోట పడి సేవలు చేతుము మీకటంచు నూ
  రూరును చుట్టుచున్ ప్రజల లో బల హీనతలన్ని సొమ్ముతో
  బారులు దీరగాగొని నుపాయము నెన్నిక గెల్వ జూతురే
  జారులు, చోరులున్, కుటిలచారులు, దుష్టులు, దుర్మదాంధులున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 6. మనదేశములోకి వ్యాపరమంటూ జొరబడి, మన సంపదను దోచుకొనిపోయిన ఆంగ్లేయులను ఉటంకిస్తూ........

  బేరములాడజొచ్చి తమ పేర ప్రభుత్వము సృష్టిజేసి, యా
  ధారములైనవజ్రఖచితమ్మగు సంపదలింటజేర్చి , ని
  స్సారముజేసి వీడిరి విశాలసమున్నత భారతావనిన్
  జారులు చోరులున్ కుటిలచారులు దుష్టులు దుర్మదాంధులున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 7. ఆర్యా!
  హనుమచ్ఛాస్త్రిగారూ!
  ధన్యవాదములు.

  రిప్లయితొలగించండి
 8. గుండా సహదేవుడు గారి పూరణ......

  నేరక యెన్నుకొంటిమయ నేతల మాతలరాతమార్చగన్?
  మారెను వారి రాతల సమానపు రీతిగ వేంకటేశ్వరా!
  కూరిన సంపదల్ నడతఁ గూల్చగ వారల పెక్కువారలున్
  జారులుచోరులున్ కుటిలచారులు దుష్టులు దుర్మధాంధులున్!

  రిప్లయితొలగించండి
 9. దారుణ మైన దుస్థితికి దోషము లెంచక నెందరెందరో
  మారణ హోమముల్ జరిపి మానని గాయము మాన్ప కుండ గా
  భారము గల్గదే భువికి పాపుల సంతతి పెంపు జేయగా
  జారులు చోరులున్ కుటిల చారులు దుష్టులు దుర్మదాం దులున్ !

  రిప్లయితొలగించండి
 10. ఆకాశములో పెద్ద చందమామను చూచి,

  చారుతరంబుగాఁ జదలఁ జల్లని వెన్నెల చౌకళింప దా
  మారుని మించు సోయగము మైమరపించెనె చందమామయున్
  భూరిగ మెచ్చ భూప్రజలు, పూర్ణుఁడు గిట్టడు వీరి కేలనో
  జారులు చోరులున్ కుటిలచారులు దుష్టులు దుర్మదాంధులున్

  రిప్లయితొలగించండి
 11. సత్యనారాయణ మూర్తి గారూ,
  మీ రెండు పూరణలు వైవిధ్యంగా చక్కగా ఉన్నాయి. అభినందనలు.
  *
  గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి గారూ,
  బాగుంది మీ పూరణ. అభినందనలు.
  *
  సంపత్ కుమార్ శాస్త్రి గారూ,
  వారు మన సంపదలను దోచుకొనడమే కాదు, మన మతాన్ని, భాషను, సంస్కృతిని నాశనం చేశారు. ఎంత దూషించినా తక్కువే! చక్కని పూరణ. అభినందనలు.
  *
  గుండా సహదేవుడు గారూ,
  మీ పూరణ బాగుంది. అభినందనలు.
  *
  రాజేశ్వరి అక్కయ్యా,
  మీ పూరణ నిర్దోషంగా చక్కగా ఉంది. అభినందనలు.
  *
  గన్నవరపు నరసింహ మూర్తి గారూ,
  చంద్రుడంటే గిట్టని వాళ్ళూ ఉన్నారా? బాగుంది మీ పూరణ. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 12. భారతగడ్డనేలిరట భవ్యముగామునుదొడ్డలెందరో
  సారపువిద్యయున్ వినయసంపదగల్గిన సత్యవర్తనుల్
  మారెను కాలమున్నడత మారెను, పాలకులైరి యిప్పుడున్
  జారులు చోరులున్ కుటిలదారులు దుష్టులు దుర్మదాంధులున్ !!!

  రిప్లయితొలగించండి
 13. శ్రీపతిశాస్త్రిమంగళవారం, మే 08, 2012 8:26:00 AM

  శ్రీగురుభ్యోనమ:

  నేరములెన్ని జేసినను నేతలమే నని చాటి జెప్పుచూ
  కూరిమినెల్లదోచుకొని కోటికికోటిగ కూడబెట్టిరా
  జారులు చోరులున్ కుటిలచారులు దుష్టులు దుర్మదాంధులున్
  భారతదేశమా గనుము భావి తరంబుల బాధలన్నిటిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 14. మంద పీతాంబర్ గారూ,
  చాలా బాగుంది మీ పూరణ. అభినందనలు.
  ‘భారతగడ్డ నేలిరట’ను ‘భారతభూమి నేలిరట’ అంటే బాగుంటుందేమో!
  *
  శ్రీపతి శాస్త్రి గారూ,
  మీ పూరణ చక్కగా ఉంది. అభినందనలు.
  ‘నేతలమే నని చాటి జెప్పుచూ’ అన్న దాన్ని ‘నేతలమే యని చాటి చెప్పుచున్’ అందాం.

  రిప్లయితొలగించండి
 15. వీరులు కొందరున్ గలరు బీహరు బెంగలు నాగలాండునన్
  శూరులు కొందరున్ గలరు చూడగ యూపిని కేరళందునన్
  కారుర! పార్లమెంటునను గందర గోళము చేయునందరున్
  జారులు చోరులున్ కుటిలచారులు దుష్టులు దుర్మదాంధులున్

  రిప్లయితొలగించండి


 16. ఓరిమి లేదు మీదు మన మొక్కర మే సరి యంచు మాటలున్
  పోరుల సేసి లోక సభ పోకడ నిల్పి హితమ్ము చేర్చకన్
  పేరుకు నేత లయ్యిరి ! గుభిల్లను మోసము తోడు చేరగా
  జారులు చోరులున్ కుటిలచారులు దుష్టులు దుర్మదాంధులున్!


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి