11, మే 2012, శుక్రవారం

రవీంద్రుని గీతాంజలి - 9

రవీంద్రుని గీతాంజలి

తెనుఁగు సేత

శ్రీమాన్ చిలుకమఱ్ఱి రామానుజాచార్యులు

9

O FOOL, to try to carry thyself upon
thy own shoulders ! O beggar, to come
to beg at thy own door !

Leave all thy burdens on his hands
who can bear all, and never look behind
in regret.

Thy desire at once puts out the light
from the lamp it touches with its breath.
It is unholy take not thy gifts through
its unclean hands. Accept only what
is offered by sacred love. 


చిలుకమఱ్ఱి రామానుజాచార్యుల అనువాదము...

*నా శిరస్థ్సలిమీదనే నా శరీర
భారమున్ మోయు పని కిఁక పాలుపడను
నేనె నా యింటివాకిటిలోని కింక
యరుగుఁ దేరనుపో బిచ్చ మడిగికొనఁగ ||

భార మియ్యది సర్వధూర్వహుఁడ వైన
నీదు పాదాల సన్నిధి నిల్పి, యేను
వెలికిఁ బరతెంతు స్వచ్ఛందవృత్తి నౌచు,
స్మృతికిఁ దే, నిఁక దీనిఁ జర్చింపఁ బోను,
నా భుజస్కంధములపయి నాదు మేని
బరువునే మోసికొను చిఁక తిరుగఁబోను ||

నాదు వాసన సోకి క్షణమ్ములోన
మలిపివేయు సుమా దేని వెలుఁగుఁ గాని
దీని మలినఁపు దోసిటిలోన నున్న
యెట్టి కానుక లేని గ్రహింపఁ జనదు
నిర్మలప్రేమభావ మందించి నపుడె
సమ్మతము పత్రమేని పుష్పమ్మయేని ||   

2 కామెంట్‌లు:

  1. గణాంకాలను పరిశీలిస్తే ‘రవీంద్రుని గీతాంజలి’ని చూస్తున్నవాళ్ళు చాలామందే ఉంటున్నారు. కాని ఎవరూ వ్యాఖ్యలు పెట్టడం లేదు!?

    రిప్లయితొలగించండి
  2. ఆర్యా, 'గీతాంజలి 'చాలా పాత సబ్జెక్టు.ఎందరో ఇప్పటికే అనువాదాలు,వ్యాఖ్యలు చేసి ఉన్నారు.అందువలన చదివి ఆనందించడం తప్ప వ్యాఖ్యలు చేయడానికి బుద్ధి పుట్టడంలేదు.

    రిప్లయితొలగించండి