23, మే 2012, బుధవారం

సమస్యాపూరణం - 713 (మూర్ఖుఁ డతఁడు)

కవిమిత్రులారా...

ఈరోజు పూరించవలససిన సమస్య ఇది...

మూర్ఖుఁ డతఁడు రాజపూజితుండు.


20 కామెంట్‌లు:

 1. చదువు శూన్యం, ప్రేమ అనంతం
  భక్తుడతడు, భగవద్ పూజితుండు
  చదువు శూన్యం, సేవ అనంతం
  మూర్ఖుడతడు రాజపూజితుండు

  చీర్స్
  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 2. అస్వస్థత కారణంగా ఈరోజు సమస్య ఇవ్వడం ఆలస్యం అయింది. మన్నించండి.

  రిప్లయితొలగించండి
 3. వేటగాడుకఱకుమోటుబోయ,కసాయి
  పక్షిజంట జెదరబడసికరుణ
  రామచరితమలచిరాణించె వాల్మీకి
  మూర్ఖుడతడు,రాజపూజితుండు

  రిప్లయితొలగించండి
 4. జానపదులు పల్కు సంగతులనుబట్టి
  మూర్ఖుడతడు, రాజపూజితుండుఁ
  గాళి కృపను బొంది కవికులగురుడయ్యె
  కాళిదాససుకవి క్రమముగాను.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. తోలుమందము బుర్రమందము
  అమ్మనాన్నల వారసత్వమిదిర
  మననాయకుడ ఘనచరిత్రిదిర
  మూర్ఖుడతడు రాజపూజితుండు

  రిప్లయితొలగించండి
 6. బద్ధకమ్ముతోడ బ్రతుకుచున్న పరమ
  మూర్ఖుడతఁడు, రాజపూజితుండు
  గాడు, పరుల మేలు గట్టిగా తలచిన
  గౌరవమ్ము కలుగు, కల్లకాదు.

  రిప్లయితొలగించండి
 7. 1.ధనబలమ్ము చేత దక్కెను పదవులు
  నేటి రాజకీయ నేత కకట
  కరము వెగటు దోచె ,కలుషాత్ము డైనను
  మూర్ఖు డతడు రాజ పూజితుండు.

  2.మందబుద్ధి రాకుమారికి మగడాయె
  గురువు ద్రోహ బుద్ధి గుణము చేత
  కాళి వరము చేత కవికుల గురువాయె
  మూర్ఖు డతడు రాజ పూజితుండు.

  రిప్లయితొలగించండి
 8. వృష్ణివంశజుండు వృద్ధుడేనియు కాడు
  నల్లవాడు కొంటె గొల్లవాడు
  మూర్ఖుడతడు రాజపూజితుం డగునెట్టు
  లనుచును శిశుపాలు డపహసించె

  రిప్లయితొలగించండి
 9. ధర్మజుని రాజసూయ యాగ సందర్భలో

  ఆదిజునకు తండ్రి వేదవినుతుడగు
  యఙ్ఞ కర్త యితడు యఙ్ఞ భోక్త
  చేది రాజు జూడ శ్రీపతి నిందించు
  మూర్ఖుఁ డతఁడు రాజపూజితుండు.

  రిప్లయితొలగించండి
 10. రాజులేని వేళ రాజుగా నొక చాకి
  వాని నుంచె గద్దెపైని మున్ను
  పోలు నతడు చూడ భూమీపతిని బళా!
  మూర్ఖు డతడు రాజపూజితుండు

  రిప్లయితొలగించండి
 11. తప్పు పలికి ,చేసి యొప్పు ననెడి వాడు
  మూ ర్ఖు డతడు, రాజ పూ జితుండు
  సకల శాస్త్ర ములను జదివి న మనుజుండు
  రచ్చ సభల లోన రాణి కెక్కు .

  రిప్లయితొలగించండి
 12. మారెళ్ళ వామన కుమార్బుధవారం, మే 23, 2012 8:40:00 PM

  శివాని శబ్ద చర్చ చాలా అమోఘంగాను, జ్ఞాన ప్రదాతగాను అలరారినది. ఇటువంటి చర్చలు నా వంటి పామరులకు పూర్తిగా అర్ధంగాకపోయినా, copy paste చేసుకొని,దాచుకొని తరువాత మెల్లగా చదివి అర్ధం చేసుకోవటానికి ప్రయత్నించటానికి అనువుగా ఈ చర్చ ఈ బ్లాగునందు జరగటం మాకు మహద్భాగ్యం. అలాగే, మరొక విషయం కూడా వీలైనప్పుడు తెలియజేయ ప్రార్ధన.
  పద్యం, శ్లోకం - ఈ రెండింటికీ గల తేడా ఏమిటి ?
  పద్యంలో తెలుగు పదాలు, సంస్కృత పదాలు రెడింటినీ వాడుతున్నాము. శ్లోకంలో సంస్కృత పదాలు మాత్రమే వాడాలా ?
  ఇంకా ఏమన్నా వివరాలు తెలియజేయ ప్రార్ధన.

  రిప్లయితొలగించండి
 13. విపిన మందు దిరిగి వేటాడి జీవించు
  మూర్ఖు డతడు రాజ పూజి తుండు
  భక్తి గొలుచు శివుని భక్త కన్నప్పకే
  భవుడు మెచ్చి యిచ్చె పరమ పధము
  --------------------------------------------
  పశుల గాచు నట్టి పల్లెవా డాతడు
  మోస మంది తుదకు క్లేశ పడగ
  కాళి వరము నొంది కవనాలు రచియించి
  మూర్ఖు డతడు రాజ పూజి తుండు !

  రిప్లయితొలగించండి
 14. అమ్మా శ్రీమతి రాజేశ్వరి గారూ!
  శుభాభినందనలు. మీ 2 పద్యములు బాగుగ నున్నవి. స్వస్తి.

  రిప్లయితొలగించండి
 15. శ్రీ సరస్వత్యై నమః :

  మిత్రులారా! పద్యము / శ్లోకము

  శబ్దరత్నాకరములో ఇచ్చిన అర్థములు:

  పద్యము: ఛందోబద్ద్ధమైన కావ్యము.

  శ్లోకము: సంస్కృత పద్యము. కీర్తి

  స్వస్తి.

  రిప్లయితొలగించండి
 16. ఆయుధమ్ము చేత నమరియున్ననుగాని
  వాడి మార్చు కొనడు వాడి బ్రతుకు
  ఓట్ల నడుగు వాని యుచ్చులో పడు వాడు
  మూర్ఖు డతడు 'రాజ పూజితుండు'.

  రిప్లయితొలగించండి
 17. మిత్రులందరూ వైవిధ్యంగా, మనోహరంగా పూరణలు చెప్పి ఆనందాన్ని కలిగించారు. ఎవరి పూరణలోను సవరించ వలసిన దోషాలు లేవు. సంతోషం..
  పూరణలు పంపిన....
  సహదేవుడు గారికి,
  సత్యనారాయణ మూర్తి గారికి,
  లక్ష్మీదేవి గారికి,
  కమనీయం గారికి,
  పండిత నేమాని వారికీ,
  మిస్సన్న గారికి,
  సుబ్బారావు గారికి,
  రాజేశ్వరి అక్కయ్యకు,
  గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి గారికి,
  ......... అభినందనలు, ధన్యవాదాలు.
  *
  జిలేబీ గారూ,
  సురేశ్ గారూ,
  సంతోషం...మీ భావాలకు ఎవరైనా పద్యరూపం ఇస్తారేమో అని చూసాను. ఎవరూ ఆ ప్రయత్నం చేయలేదు.

  రిప్లయితొలగించండి
 18. మారెళ్ళ వామన కుమార్గురువారం, మే 24, 2012 8:38:00 AM

  గురువు గారూ,
  జిలేబి గారి భావానికి ఈ పద్యం సరిపోతుందా ?

  చదువు లేదు, మంచి సంస్కృతి ఉన్నది
  పరమ భక్తుడతడు,పరమ యోగి
  శిష్టులైన వారి సేవ చేయునతడు
  మూర్ఖుడతడు,రాజ పూజితుండు.

  రిప్లయితొలగించండి
 19. మారెళ్ళ వామన కుమార్గురువారం, మే 24, 2012 8:59:00 AM

  గురువు గారూ,

  సురేశ్ గారి భావానికి నా ప్రయత్నం.

  తోలు మందము,బుర్ర తౌడుతో నిండిన
  వారసత్వ రాజ్య వారసుండు
  నేటి నేతయు బుద్ధి నేపాటి లేనట్టి
  మూర్ఖుడతడు, రాజ పూజితుండు.

  రిప్లయితొలగించండి