23, మే 2012, బుధవారం

రవీంద్రుని గీతాంజలి - 21

రవీంద్రుని గీతాంజలి

తెనుఁగు సేత

శ్రీమాన్ చిలుకమఱ్ఱి రామానుజాచార్యులు

21

I MUST launch out my boat. The
languid hours pass by on the shore
Alas for me !

The spring has done its flowering and
taken leave. And now with the burden
of faded futile flowers I wait and linger.

The waves have become clamorous,
and upon the bank in the shady lane the
yellow leaves flutter and fall.

What emptiness do you gaze upon !
Do you not feel a thrill passing through
the air with the notes of the far away
song floating from the other shore ?

చిలుకమఱ్ఱి రామానుజాచార్యుల అనువాదం.....


నాపడవ లంగ రెత్తి యీనాడు తప్ప
కద్దరిం జేరుకోగల నని తలంతు
బడలికల్ దీర తీరాన గడచు పొడవు
గడియ లివి నా నిమిత్తమ కడచె నయయొ ||

పూలు పూయించు పనులెల్ల పూర్తిచేసి
వీడుకోల్ గొని యామని వెడలి పోయె,
వాడిపోయిన యీపూల వట్టి బుట్టి
మోసికొని వేచి యే నేమి చేసికొందు? ||

అలలు జలముల గళగళ మనుచు లేచె
దరుల చీఁకటి పొదరుల మరుగులందుఁ
బండుటాకులు పటపట పడఁదొడంగె ||

శూన్య హృదయమ! నీ వేమి సూచుచుంటి
వుప్పరంబునఁ గనులెత్తి రెప్పయిడక? ||

దూరతీరోచ్చలన్మురళీరవంపు
జాడ లీగాలిలోనుండి సాగి వచ్చి
జలదరింపగఁ జేయుట తెలియ వొక్కొ? ||

2 కామెంట్‌లు:

  1. గీతాంజలి పద్యముల సారముతో నిండిన రసాల ఫలాలను మాకు ప్రతి రోజూ అందించుచున్నారు మీరు శ్రీ శంకరయ్య గారూ! మీకు శుభాభినందనలు.

    రిప్లయితొలగించండి