25, మే 2012, శుక్రవారం

రవీంద్రుని గీతాంజలి - 23

రవీంద్రుని గీతాంజలి

తెనుఁగు సేత

శ్రీమాన్ చిలుకమఱ్ఱి రామానుజాచార్యులు

23

ART thou abroad on this stormy night
on thy journey of love, my friend ? The
sky groans like one in despair.

I have no sleep to-night. Ever and
again I open my door and look out on
the darkness, my friend !

I can see nothing before me. I
wonder where lies thy path !

By what dim shore of the ink-black
river, by what far edge of the frowning
forest, through what mazy depth of
gloom art thou threading thy course
to come to me, my friend ? 


చిలుకమఱ్ఱి రామానుజాచార్యుల అనువాదము.....


నా ప్రియప్రాణబంధు! యీనాటి గాలి
వానపట్టిన రేయి దూరాననుండి
సాగి వచ్చెదొ ప్రేమాభిసారి వగుచు? ||

ఆస చెడి దురపిల్లు ప్రేయసి విధాన
చదలు దీర్ఘనిశ్వాసము వదలుచుండె ||

నేడు నాకంట రవ్వంత నిదుర లేదు,
నీదు రాకకుఁ బ్రియతమా! నిండుటిర్లఁ
దేప తేపకు వాకిలి తెరచి చూతు ||

ఎదుట నేమియు గాంచలే, నెచటఁ గలదొ
సఖుఁడ! నీదు పథమ్ము విస్మయకరమ్ము ||

ఏ నది వినీలదూరతీరానుగతినొ,
అడవి బొమముడి యిడిన యే యంచుపైనొ,
చిమ్మచీకట్ల యే త్రోవ చిక్కులోనొ,
ఓయి ప్రాణసఖా! నన్ను డాయుకొరకు
నడక సాగించు చెక్కడ తడసినావొ? ||

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి