22, ఆగస్టు 2014, శుక్రవారం

సమస్యా పూరణం – 1506 (అమ్మా యని పిలువగానె)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
అమ్మా యని పిలువగానె యాగ్రహమందెన్.
ఈ సమస్యను పంపిన గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి గారికి ధన్యవాదాలు.

35 కామెంట్‌లు:

 1. అమ్మా! యిదిగో గనుమీ
  యమ్మాయే నీకు కోడలని సుతుడన యా
  యమ్మాయేమో హాయ
  త్తమ్మా యని పిలువగానె యాగ్రహమందెన్
  (హాయ్+ అత్తమ్మా )

  రిప్లయితొలగించండి
 2. ఇమ్మగు రూపున నూర్వసి
  కమ్మనిసుఖముల నిడుమని కవ్వడిఁ గోరన్
  చిమ్మ తిరిగి యాతనిమది
  యమ్మా యని పిలువగానె యాగ్రహ మందెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 3. మిమ్మీ కాన్వెంట్ జేర్చితి
  మమ్మీ యని పిలువలేర ? మా చిల్డ్రన్ ! సీ !
  మమ్మీ విధమున వలదని
  యమ్మా యని పిలువగానె యాగ్రహమందెన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 4. సూర్యనారాయణ గారూ ! ' హాయై ' న పూరణ చేశారు బాగుంది
  రెడ్డి గారూ ! మంచి సందర్భాన్ని పట్టుకున్నారు భేష్ 1

  రిప్లయితొలగించండి
 5. కం. నెమ్మదిగల యమ్మాయియు
  గుమ్మగు ప్రాంయంపు హొయల కులుకుల నడలన్
  నెమ్మి వలె నుండ నొక్కం
  డమ్మాయని పిలువగానె యాగ్రహమందెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 6. ఝుమ్మను యీగలె కురులిడి
  ''అమ్మీ'' యనిబిలువ బలుకు నానందముతో
  రిమ్మ తెగులు ముదు సలిగని
  ''అమ్మా'' యని పిలువగానె యాగ్రహమందెన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 7. ధన్యవాదములు గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి గారూ
  మీరు 'మమ్మీ' లకి బాగానే చురకలంటించారు !

  రిప్లయితొలగించండి
 8. కమ్మలు గాజులె చెవులకు
  నెమ్మది పుస్తెలను దాచు నెలతకు ''యాభై''
  నమ్మిం చును ''పదహా''రన
  అమ్మా యని పిలువగానె యాగ్రహమందెన్.


  అమ్మాయిల చున్నీలను
  కొమ్మలు వక్ష స్థలమున కుదురుగ నిడకన్ ?
  బామ్మయు ధరించ నటులే
  అమ్మా యని పిలువగానె యాగ్రహమందెన

  రిప్లయితొలగించండి
 9. అమ్మాయి కాన్పుకొచ్చిన
  సమ్మోదపు రాత్రి సతిని సరసోక్తులతో
  రమ్మని పూర్వరతిని య
  మ్మామ్మాయని పిలువగానె యాగ్రహ మందెన్

  రసికతారుణ్యపు తల్లిదండ్రుల పుత్రిక తొలికాన్పుకొచ్చిన రాత్రి, భార్యను అమ్మమ్మాయనిన అలుగకయుండునా !

  రిప్లయితొలగించండి
 10. పూజ్యులు గురుదేవులు శంకరయ్య గారికి వందనములు
  పూరణలు1.కొమ్మా!యీలోకమ్ముల
  కమ్మా! యని పిలువగానె యాగ్రహ మందెన్
  యిమ్మనె నర్ధశరీరము
  నమ్మానిని గిరిజ కాళి కై తనరె గదా
  2.”అమ్మా!నీకూతును నా
  కిమ్మాసతి జేసికొందు”,”యేరా!యది నా
  అమ్మాయి గాద”ట౦చును
  యమ్మా! యని పిలువగానె యాగ్రహ మందెన్
  3.అమ్మను ఆదరమొప్పగ
  నెమ్మది పూజించు భరత నేతలు మనదే
  శమ్మును బూతులతో నీ
  యమ్మా! యని పిలువగానె యాగ్రహ మందెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 11. ఇమ్మహి యొక గ్రహమే! జను
  లమ్మా యని పిలువగానె యా'గ్రహ'మందెన్
  కమ్మని యనుభూతి, పులకి
  తమ్మయిన పుడమి జనులకు తల్లిగమారెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 12. పూజ్యులు గురుదేవులు శంకరయ్య గారికి వందనములు
  కె.ఈశ్వరప్పగారి పూరణ:నమ్మని కాలంబిది యత
  డమ్మా!యని పిలుచువాడె యమ్మాయనుచున్ {అమ్మాయి +అనుచున్ }
  సొమ్ములు జూచుచు రమ్మన
  నమ్మా! యని పిలువగానె యాగ్రహ మందెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 13. సరసాలకు తన దరి చేరినిలువగ
  విరసపు బిత్తరచూపుల ప్రవరాఖ్యుడు
  పెడసరముగ పంతముతో వరూధినిని
  అమ్మా! అని పిలువగానే యాగ్రహమొందెన్.!

  రిప్లయితొలగించండి
 14. గుమ్మడిపూవంటి జవర
  అమ్మాయిని జూడగానె నామది సహసా
  ఝుమ్మను లోపామెనొక శిశు
  వమ్మా యని పిలువగానె యాగ్రహమందెన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 15. అమ్మో! గని యొక ముద్దుల
  గుమ్మన్ కమనీయ గబ్బి గుబ్బల కొమ్మన్
  సమ్మోహనాంగిని చిలు
  కమ్మా యని పిలువగానె యాగ్రహమందెన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 16. మల్లెల వారి పూరణలు

  ఇమ్మగు తరుణపు వయసగు
  కొమ్మను నోర్తుక గనియును కూడిన సంస్కా
  రమ్మున గౌరవ మిడుచును
  అమ్మా! యని పిలువగానె ఆగ్రహమందెన్

  కొమ్మయె కోరుచు నొకనిని
  ఇమ్మగు భర్తగ తనెంతొ నేర్పున పలుకన్
  అమ్మగ భావించుచు నత
  డమ్మా! యని పిలువగానె ఆగ్రహమందెన్

  మమీ! యనిపించు కొనుటె
  ఇమ్మను వనితయె కొడుకటు లేర్పడ తననే
  మమ్మీ యనుచును పిలువక
  అమ్మా! యని పిలువగానె ఆగ్రహమందెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 17. శ్రీ పి.ఎస్.ఆర్ మూర్తిగారు,

  మీపూరణ యౌవనోత్సాహరంజకముగానున్నది.
  జవర..అమ్మాయిని - సంధి? మూడవపాదంలో ఒక అక్షరం ఎక్కువ.

  రిప్లయితొలగించండి
 18. కొమ్మా! యని పిలిచినపుడు
  బొమ్మా! బాపూ కలమున బొమ్మా! యనినన్
  "పొమ్మా" యనినవ్వె నతివ
  అమ్మా! యని పిలవగానె ఆగ్రహమందెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 19. శ్రీగురుభ్యోనమ:

  నమ్మెను యాంగ్లపు చదువుల
  నమ్మా యని పిలువగానె యాగ్రహ మందెన్
  "మమ్మీ యనరా వెధవా
  కమ్మగ" యని సుతుని దిట్టె గంభీరముగా


  రిప్లయితొలగించండి

 20. కొరుప్రోలు రాధాకృష్ణ రావు గారి పూరణ....

  అమ్మాయిలు నబ్బాయిలు
  నెమ్మది నేర్వంగ లేరు నేటి దినములన్,
  నమ్మిక అమ్మా యొక్కతి
  “అమ్మా”యని పిలువ గానె యాగ్రహ మందెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 21. చంద్రమౌళి సూర్యనారాయణ గారూ,
  మీ ‘హాయ్’ అన్న పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  ‘ఆ - గ్రహ’ మన్న విరుపుతో మీ రెండవ పూరణ వైవిధ్యంగా, ప్రశంసార్హంగా ఉంది.
  *
  అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారూ,
  ఊర్వశి ప్రస్తావనతో మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  ‘చిమ్మతిరిగి’ అన్నచోట టైపాటేమో అనుకున్నా.. కాని అది సరియైన ప్రయోగమే.
  *
  గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి గారూ,
  మీ ‘మమ్మీ’ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  అంతెందుకు? మా యింట్లో మా మనుమణ్ణి ‘మమ్మీ’ అనవద్దు ‘అమ్మా’ అనమని చెప్తే మా కోడలు కోపంగా చూస్తుంది.
  *
  శ్యామల రావు గారూ,
  కొందరు స్త్రీలను ‘మేడమ్’ అని కాకుండా ‘అమ్మా’ అని సంబోధిస్తే కోపం తెచ్చుకుంటున్నారు. ఆ విషయాన్ని ప్రస్తావించిన మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *
  భాగవతుల కృష్ణారావు గారూ,
  వయస్సును దాచుకునే స్త్రీల గురించిన మీ మూడు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
  *
  మత్తకూరు రాజణ్ణ చంద్రమౌళి గారూ,
  సరసమైన మీ పూరణ అలరించింది. అభినందనలు.
  *
  కెంబాయి తిమ్మాజీ రావు గారూ,
  మూడు వైవిధ్యమైన పూరణలను అందించి ఆనందాన్ని కలిగించారు. అభినందనలు.
  ‘అందెన్ + ఇమ్మనె’ అన్నప్పుడు యడాగమం రాదు. ‘పిలువగానె యాగ్రహపడి తా/ నిమ్మనె...’ అనండి.
  ‘కాదటంచును + అమ్మా’ అన్నప్పుడూ యడాగమం రాదు. ‘కాదని పలికి/ యమ్మా...’ అనండి.
  ‘అమ్మను + ఆదర’ మని విసంధిగా వ్రాశారు. అది ‘అమ్మ నాదర మొప్పగ’ అవుతుంది. అక్కడ ‘అమ్మను తా నాదరమున’ అనండి.
  *
  శ్రీదాస్యం లక్ష్మయ్య గారూ,
  నా బ్లాగును దర్శించినందుకు సంతోషం. ఈమధ్య హుస్నాబాదుకు రెండు మూడు సార్లు వచ్చినా మిమ్మల్ని కలువలేకపోయాను. ఈసారి వచ్చినప్పుడు తప్పక కలుస్తాను. ఇంతకీ ‘బాగుంది, అద్భుతం’ అన్నది నా బ్లాగును గురించా? లేక ఎవరిదైనా పూరణ గురించా?
  *
  కె. ఈశ్వరప్ప గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  ‘అమ్మాయి + అనుచున్’ అన్నప్పుడు యడాగమం వస్తుంది. ‘అమ్మాయీ యీ/ సొమ్ములు...’ అందామా?
  *
  సుసర్ల నాగజ్యోతి గారూ,
  మంచి భావాన్ని అందించారు. ధన్యవాదాలు. మీ భావానికి నా పద్యరూపం.....

  నెమ్మనము కలతపడగా
  నమ్మహిదేవుండు ప్రవరు డా హిమవచ్ఛై
  లమ్మున వరూధినిం గని
  యమ్మా యని పిలువగానె యాగ్రహ మందెన్.
  *
  ప్రయాగ శ్రీరామచంద్ర మూర్తి గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  ‘జవర’ అంటే అర్థం కాలేదు. ఆ శబ్దానికి మృదువు అని నిఘంటువు చెప్తున్నది. మీ ఉద్దేశంలో ‘జవర అమ్మాయి’ అంటే జవరాలా? అయినా అలా విసంధిగా వ్రాయరాదు కదా!
  *
  గండూరి లక్ష్మినారాయణ గారూ,
  అవును మరి! దారిన పోయే అమ్మాయిని చిలుకా అని పిలిస్తే కోపం రాదూ? బాగుంది మీ పూరణ. అభినందనలు.
  *
  మల్లెల సోమనాథ శాస్త్రి గారూ,
  మీ మూడు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
  రెండవ పూరణలో ‘ఒకనిని + ఇమ్మగు’ అని విసంధిగా వ్రాశారు. ‘తో’ ప్రత్యయాన్ని హ్రస్వంగా ప్రయోగించారు. మీ రెండవ పూరణకు నా సవరణ....

  కొమ్మయె కోరుచు నొక్కని
  నిమ్ముగఁ తన పతి యగుమని నేర్పున ననెఁ దా
  నమ్మగ భావించుచు నత
  డమ్మా! యని పిలువగానె ఆగ్రహమందెన్

  మూడవ పూరణలో ‘ఇమ్మను’ అంటే అర్థం కాలేదు. ఆ పద్యంలో మొదటి రెండు పాదాలకు నా సవరణ...

  మమ్మి యనిపించు కొనుటె హి
  తమ్మను వనితయె కొడుకటు తన నేర్పడగా
  *
  ‘శీనా’ శ్రీనివాస్ గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *
  శ్రీపతి శాస్త్రి గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  ‘నమ్మెను + ఆంగ్లపు’ అన్నప్పుడు యడాగమం రాదు. అక్కడ ‘నమ్ముచు నాంగ్లపు..’ అనండి.
  *
  కొరుప్రోలు రాధాకృష్ణ రావు గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  రాధ గారు పొరపాటున ఈ పూరణను నిన్నటి సమస్య క్రింద ప్రకటించారు. దానిని కొద్దిగా సవరించి ఇక్కడ ప్రకటించాను.

  రిప్లయితొలగించండి
 22. మాస్టరుగారూ ! ధన్యవాదములు.
  చక్కని వైవిధ్యమైన పూరణలు చేసిన కవిమిత్రులందరికీ అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 23. మిత్రులు కంది శంకరయ్యగారికి, సుకవి పండిత మిత్రబృందమునకు మనఃపూర్వక నమస్సుమాంజలులు.

  1. వరూధినీ ప్రవరాఖ్యుల సంభాషణము:

  అమ్మానిని ప్రవరునిఁ గని
  "కొమ్మా నను; సఖిగ నేలుకొ"మ్మని యనఁగా,
  నమ్ముదితను "దారినిఁ జూ
  పమ్మా"యని పిలువఁగానె యాగ్రహమందెన్!

  2. బావతో మఱఁదలి సరస భాషణము:

  బమ్మినిఁ దిమ్మినిఁ జేయుచు
  నెమ్మనమునఁ గొంటెకోర్కి నిడి సుబ్బయతో
  నమ్మఱఁదలు నగుచును "సు
  బ్బమ్మా!"యని పిలువఁగానె యాగ్రహమందెన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 24. కమ్మగ గారెలు వేయుచు
  నెమ్మది రుచి చూచు వంక నిమ్మహి సతియే
  గమ్మున తిన,నాకే
  దమ్మా! యనిపిలువగానె యాగ్రహమందెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 25. గుండు మధుసూదన్ గారూ,
  మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
  *
  రెండుచింతల రామకృష్ణ మూర్తి గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 26. మాస్టారూ! అక్కయ్య గారు రాజేశ్వరి నేదునూరి గారి పూరణలు కనిపించటం లేదు ఈ మధ్య!

  రిప్లయితొలగించండి
 27. చంద్రమౌళి సూర్యనారాయణ గారూ,
  నిజమే... నేమాని వారి మరణవార్త విన్నప్పటినుండి అక్కయ్య పూరణలు, పద్యాలు రావడం లేదు.

  రిప్లయితొలగించండి
 28. ఇమ్మహిషుని జంపగ రా
  వమ్మాయని పిలువగానె యాగ్రహమందె
  న్నమ్మిన వారిని గావగ
  యిమ్మహి రక్కసుని జంపు యీశ్వరి తానై !

  రిప్లయితొలగించండి
 29. ఇమ్మహిషుని జంపగ రా
  వమ్మాయని పిలువగానె యాగ్రహమందె
  న్నమ్మిన వారిని గావగ
  నిమ్మహి రక్కసుని జంప నీశ్వరి తానై !

  రిప్లయితొలగించండి
 30. కమ్మని పదునారేళ్ళది
  కొమ్మ యొకతె పనిమనిషిగ కూరిమి జేరన్;
  "గమ్మున నా గదినిక చి
  మ్మమ్మా!" యని పిలువగానె యాగ్రహమందెన్ 😊

  రిప్లయితొలగించండి


 31. చుమ్మా చుమ్మా యనుచున్
  జుమ్మంచున్నాట్యమాడు సుందరిని గనన్
  రమ్మా! జిలేబి బామ్మా
  అమ్మా యని పిలువగానె యాగ్రహమందెన్:)

  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 32. తమ్ముని వీసా కొరకై
  కొమ్మయె తిరుమలకు పోయి కొట్టగ గుండున్
  కమ్మగ తన మగడే బో
  డమ్మా! యని పిలువగానె యాగ్రహమందెన్

  రిప్లయితొలగించండి