10, ఆగస్టు 2014, ఆదివారం

నిర్వచన భారత గర్భ రామాయణము - 49

రామాయణము-
చ.    ప్రణుతచరిత్రులున్ (ఘనులు భవ్యగుణాఢ్యులు కమ్రపాండు)వా
    రణసితకీర్తితే(జులును రమ్యచరిత్రులు శుభ్రరామ)ల
    క్ష్మణు లవనీరుహన్ (బెరసి కానకు నేగిరి భీతిలేక;) స
    ద్గుణచరితాత్ములౌ (బుధులు కుందయినన్ విడఁబోరు పాడి)నిన్. (౬౪)

భారతము-
గీ.    ఘనులు భవ్యగుణాఢ్యులు కమ్రపాండు
    జులును రమ్యచరిత్రులు శుభ్రరామ
    బెరసి కానకు నేగిరి భీతిలేక;
    బుధులు కుందయినన్ విడఁబోరు పాడి. (౬౪)

టీక- పాండువారణ = తెల్లని యేనుఁగువంటి (ఐరావతమువంటి); పాండుజులు = పాండురాజ కుమారులు; రామ = (భా) స్త్రీ (ద్రౌపది); కమ్ర = ఇంపైన; శుభ్ర = ప్రకాశించు.
                                                                                                                               రావిపాటి లక్ష్మీనారాయణ

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి