5, డిసెంబర్ 2011, సోమవారం

నా పాటలు - (అయ్యప్ప పాట)

                              మంజుమాత 

అల్లో నేరెడుల్లో - అల్లో నేరెడుల్లో || అల్లో ||
అయ్యయ్యొ ఆ తల్లి అల్లాడిపోయింది - అల్లో నేరెడుల్లో 
|| అల్లో ||

మహిషి శాపం తీరిపోయి - మంజుమాతై ముందు నిలిచి
పెండ్లాడమని కోరె అయ్యప్పస్వామిని - అల్లో నేరెడుల్లో
కన్నెస్వామి రాని ఏడు - కట్టుకుంటానన్న మాట
ఎన్నేండ్లు గడచినా తీరనే లేదు - అల్లో నేరెడుల్లో    
|| అల్లో ||

ఏనుగెక్కి ఊరేగీ - ఎన్నెన్నొ ఆశలతోడ
కన్నులలో దీపాలు వెలిగించుకొని వచ్చె - అల్లో నేరెడుల్లో
ఏటి కేడు పెరుగుతున్న - కన్నెస్వాములు గుచ్చుతున్న
శరంగుత్తి బాణాలు గుండెల్లొ దూరాయి - అల్లో నేరెడుల్లో  
|| అల్లో ||

అయ్యప్పపైనున్న ఆశ - అడియాస కాకూడదంటూ
అలుపూ సొలుపూ లేక ఆత్రంగ వస్తుంది - అల్లో నేరెడుల్లో
కోపాన్ని చూపించకుండా - కన్నెస్వాముల దీవించి
మాలికాపురత్తమ్మ మరలిపోతుంది - అల్లో నేరెడుల్లో  
|| అల్లో ||

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి