1, డిసెంబర్ 2011, గురువారం

నా పాటలు - అయ్యప్ప కథాగానం - 2/2

                    అయ్యప్ప కథాగానం - 2/2

(పల్లవి -
శ్రీకరం శుభకరం అయ్యప్పచరితం
        మధురం మనోహరం ఆనందభరితం || శ్రీకరం ||) 


ఆ నిర్ణయమ్మును తన మంత్రికే చెప్పి
        వేగంగ ఏర్పాట్లు చేయ మనె నా రాజు
        ఆ దుష్టమంత్రికి అది నచ్చనే లేదు || ఆ దుష్ట ||
కులగోత్రములు తెలియని - అయ్యప్ప
        రాజగుట కొప్పుకొనడు - ఆ మంత్రి
ఎట్లైన మణికంఠుని - తప్పించ
        వలెనంటు యోచించెను - మార్గాలు


దేశదేశాల మాంత్రికులనే రప్పించి
        ఆ మంత్రి మంత్రప్రయోగాలు చేయించె
        అయ్యయ్యొ అయ్యప్ప రోగాల పాలయ్యె || అయ్యయ్యొ ||
రాజు ప్రార్థించగానే - ధన్వంత్రి
        రూపాన వెచ్చేసెను - శంకరుడు
మణికంఠు రోగాలను - పోగొట్టి
        వజ్రకాయుని చేసియు - కాపాడె || శ్రీకరం ||


మరియొక్కసారి అయ్యప్పను ఆ మంత్రి
        తన ఇంట విందుకై తీసికొని వెళ్ళాడు
        కాలకూటం కలిపి భోజనం పెట్టాడు || కాలకూటం ||
ఆ విషయ మంత తెలిసి - భోజనం
        నిశ్చింతగా చేసెను - అయ్యప్ప
దైవాంశసంభూతుడు - గరళాన్ని
        జీర్ణించుకొని యుండెను - సుఖముగా


పట్టు వదలని మంత్రి రాణితో అన్నాడు
        "నీ సొంతబిడ్డడే వారసుండై ఉండ
        ఎవ్వడో అయ్యప్ప రా జగుట న్యాయమా? || ఎవ్వడో ||
నీ వెట్లు సహియింతువు - పరబిడ్డ
        నీ బిడ్డనే చంపును - ఒకనాడు
ఇకనైన మేలుకోవే - వానిని
        తొలగించు మార్గమేదో - చూడవే || శ్రీకరం ||


అయ్యప్పపై నున్న ప్రేమతో ఆ రాణి
        ఎటు తేల్చుకోలేక తటపటాయించింది
        మంత్రి మాటలలోని మర్మ మాలోచెంచె || మంత్రి ||

కన్నట్టి ప్రేమముందు - పెంచిన
        ప్రేమయే ఓడిపోయె - చివరికి
ఏమి కర్తవ్య మంటు - మంత్రినే
        అడిగించి గోప్యమ్ముగా - ఆ రాణి


"ఓ రాణి! నీ విపుడు తలనొప్పి వచ్చెనని
        విపరీత మైనట్టి బాధనే నటియించు
        పులిపాలె మందు అని వైద్యులతొ చెప్పింతు || పులి ||
పులిపాలు తెత్తునంటు - అయ్యప్ప
        ఘోరాటవులలోనికే - పోతాడు
అక్కడే మరణించును - మనపీడ
        తొలగి మన రాజరాజే - రాజగును || శ్రీకరం ||


ఆ మాట పాటించి ఆ రాణి వెంటనే
        తలనొప్పితో బాధ నటియించసాగింది
        ఏ మందులకు కూడ లొంగదా తలనొప్పు || ఏ మందు ||
మంత్రి ఇచ్చిన లంచము - అందుకొని
        రాజవైద్యులు చెప్పిరి - చివరికి
అప్పుడే ఈనినట్టి - పులిపాలు
        తలనొప్పి తగ్గించును - అన్నారు


తన తల్లి బాధను తప్పించగా తలచి
        "నేనె అడవికి పోయి పులిపాలు తెస్తాను
        పంపించు" మని తండ్రి నడిగాడు అయ్యప్ప || పంపించు ||
రాజశేఖరు డంతట - వద్దని
        వారించబోయినాడు - కొడుకును
యోధు లెందరినైనను - పంపించి
        పులిపాలు తెప్పింతును - అన్నాడు || శ్రీకరం ||


క్రింది లింకుల ద్వారా పాటను వినవచ్చు.
మొదటి భాగం ....
http://www.esnips.com/displayimage.php?pid=32991161

రెండవ భాగం ....
http://www.esnips.com/displayimage.php?pid=32992715

1 కామెంట్‌:

  1. ఇక్కడ శ్రీ స్వామి అయ్యప్ప గారి కదా గానం విన లేకపోతున్నానని అనుకున్నాను. కానీ తమ్ముడు శంకరయ్య గారి దయ వలన విన గలుగు తున్నందుకు చాలా ఆనందంగా ఉంది.మన శంకరాభరణం బ్లాగు " సమస్యలను పూరించ గలిగిన [ తీర్చ గలిగిన ] భక్తి రస ఆభరణమై " అలరారు తోంది . అందరినీ ఆ దేవి ఆశీర్వ దించు గాక.

    రిప్లయితొలగించండి