16, జూన్ 2012, శనివారం

సమస్యాపూరణం - 737 (బాణు రాజ్యమొసగు)

కవిమిత్రులారా...

ఈరోజు పూరించవలససిన సమస్య ఇది...

బాణు రాజ్యమొసగు పరమ సుఖము.

ఈ సమస్యను పంపిన కవిమిత్రునకు ధన్యవాదాలు.

21 కామెంట్‌లు:

 1. యువతి మనసు దోచు యువకుల చూపులు
  తనదు శరములంచు దనరుఁజూపు
  నా వసంతు సఖు డనంగుడయిన పంచ
  బాణురాజ్యమొసగు పరమసుఖము.

  రిప్లయితొలగించండి
 2. రామరాజ్య మవని ప్రస్తుతి గాంచెను
  ధర్మమూర్తి జనుల కన్నతండ్రి
  యట్లు నేలెనంచు నా మహీశు నమోఘ
  బాణు రాజ్యమొసగు పరమ సుఖము

  రిప్లయితొలగించండి
 3. అమ్మా! శ్రీమతి లక్ష్మీ దేవి గారూ!
  మన్మథుడైపై వాత్సల్యమును బాగుగనే చూపించేరు. బాగున్నది మీ పూరణ. తొలి పలుకు మీదే. అభినందనలు. స్వస్తి.

  రిప్లయితొలగించండి
 4. ధన్యురాలను.
  మీ పూరణ రెండవపాదంలో స్వరయతి వేశారనుకుంటున్నాను.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. అమ్మా! లక్ష్మీ దేవి గారూ! తప్పును చూపించేరు. సంతోషము. నేనే తొందరలో గమనించలేదు. సవరించిన పద్యము మళ్ళీ వ్రాస్తున్నాను.

  రామరాజ్య మవని ప్రస్తుతి గాంచెను
  ధర్మమూర్తి కన్నతండ్రి వోలె
  నేలె జనుల ననుచు నిలనా విభు నమోఘ
  బాణు రాజ్య మొసగు పరమ సుఖము

  రిప్లయితొలగించండి
 6. శ్రీపతిశాస్త్రిశనివారం, జూన్ 16, 2012 8:23:00 AM

  శ్రీగురుభ్యోనమ:

  అసురుడైన నేమి యద్భుతరీతిగా
  శివునికొలచి తాను శిస్టుడగుచు
  ధర్మపథము విడని ధార్మికుడైనచోన్
  బాణు రాజ్యమొసగు పరమ సుఖము

  (బాణాసురుడు మంచివాడై రాజ్యపాలనచేస్తే బాణుని రాజ్యములోనైనా సుఖముగానే ఉండవచ్చుననే ఊహతో)

  రిప్లయితొలగించండి
 7. కవన కళల నెల్ల కన్నతల్లి మనది
  పసిడివోలె మెఱుగు భారతమ్ము
  ఘనత గల్గినట్టి కాదంబరికి కర్త
  బాణురాజ్యమొసగు పరమసుఖము.

  కావ్యపఠనము పరమ సుఖమని నా ఉద్దేశ్యము.

  రిప్లయితొలగించండి
 8. పడతి ప్రాణ మాన భంగముల్ మొదలుగా
  బాణు రాజ్య మొసగు , పరమ సుఖము
  రామ రాజ్య మొస గె రాజ్యమం దరికి ని
  హారతు లివె రామ ! యందు కొనుము .

  రిప్లయితొలగించండి
 9. గుండు మధుసూదన్ గారి పూరణ.....

  దశరథాత్మజుండు దశకంఠలుంఠనుఁ
  డినకుల తిలకుండు ఘనవ్రతుఁ డగు
  నేకవాక్యుఁ డెలమి నేకైకసతుఁ డేక
  బాణు రాజ్య మొసఁగు పరమసుఖము.

  రిప్లయితొలగించండి
 10. శోణపురమునందు శోభిల్లె నెవ్వాని
  రాజ్య?మింక, దాని రక్షసేయు
  శివుని భక్తితోడ సేవింప నేమిచ్చు?
  బాణురాజ్య మొసగు పరమసుఖము
  (బాణురాజ్యము, ఒసగు పరమసుఖము)

  రిప్లయితొలగించండి
 11. ఆర్యా!
  నమస్కారములు.
  రెండు రోజులు నెట్ అందుబాటులో లేని కారణంగా పూరణలు చేయలేక పోయాను.
  నిన్న, మొన్నటి సమస్యలకు నా పూరణలు.

  ఆలలనామణి యాలం
  బేలా, పసివాని కిప్పు డింపుగను గుణిం
  తాలన్ దిద్దించగ బల
  పాలిమ్మని సుతుని భర్త పాలికి బంపెన్.

  ఎల్లవేళలందు నింద్రాది దిక్పాలు
  రిలకు శుభము(సుఖము) గూర్తు రింపుగాను,
  నమ్మి గొల్తుమేని నైరృతి కధిపతి
  రక్షణమ్ము నొసగు రాక్షసుండు.

  రిప్లయితొలగించండి
 12. దనుజ బాదలేక ద్వారక నిర్మించి
  పదవి పీఠమన్నపాలికిచ్చి
  యాదవాన్వయంబు మోదమై త్రిపురారి
  బాణురాజ్య మొసగు పరమసుఖము

  దుష్టులకు దూరంగా తనవారిని స్థాపించి, పదవీవ్యామోహవర్జితమైన ప్రవర్తన ఎలా ఉండాలో చూపి, బలరాముని రాజుజేసి, యాదవులకు సదా మోదమొసగు, శివునికి సహాయంగా బాణమైన సాక్షాత్ నారాయణడు శ్రీకృష్ణని రాజ్యమే పరమసుఖదాయకుముగదా !

  రిప్లయితొలగించండి
 13. దనుజ బాధ..బాద కాదు. టైపుప్రామాదానికి క్షమింతురు.

  రిప్లయితొలగించండి
 14. మగువ మనసు దోచి మాయలే కల్పించి
  రాస క్రీడ లందు రాధ గాంచి
  గోకులమ్ము నందు గోపకాంత లపుష్ప
  బాణు రాజ్య మొసగు పరమ సుఖము !

  రిప్లయితొలగించండి
 15. యౌవనమ్మునందు నత్యనురాగాన
  బద్ధు డైనవాడు,వలపు మీర
  ప్రియను గూడి యున్న వేళలో నాపుష్ప
  బాణురాజ్య మొసగు పరమ సుఖము.

  రిప్లయితొలగించండి
 16. బాణు డనగ నతడు బాణ భట్టాచార్యు
  కాదంబరిని వ్రాసె కాత్యాయనీ పెండ్లి
  చండి శతము నొసగి చరితార్దు డైనట్టి
  బాణు రాజ్య మొసగు పరమ సుఖము

  రిప్లయితొలగించండి
 17. అన్యదేశపొదిననణ్వాస్త్రమొదిగిన
  పొరుగువానిమదినిఁబుట్టుభయము
  తెప్పఱిల్లిపొందఁ ధీటైనతద్దణు
  బాణు,రాజ్యమొసగుపరమసుఖము

  రిప్లయితొలగించండి
 18. శ్రీ సరస్వత్యై నమః:
  మిత్రులారా! శుభాభినందనలు.

  ఈనాటి సమస్య బాగున్నది - పూరణలు ముచ్చటగా నున్నవి.

  1. శ్రీమతి లక్ష్మీ దేవి గారు 2 విధాలుగా పూరించేరు. (1) పంచబాణుడు (2) భట్టభాణుడు. మంచి భావములు - ఉత్తమముగా నున్నవి.

  2. శ్రీ శ్రీపతి శాస్త్రి గారు: ధార్మికుడైతే బాణుడు వాని రాజ్యము బాగుంటుంది అని చక్కగా తన ఉద్దేశమును వెలిబుచ్చేరు. ఉత్తమముగా నున్నది.

  3. శ్రీ సుబ్బారావు గారు: ఆసురీ రాజ్యమును రామ రాజ్యమును వర్ణించేరు - భావము బాగున్నది.

  4. శ్రీ గుండు మధుసూదన రావు గారు: ఒకే మాట, ఒకే భార్య,ఒకే బాణమున్న రాముని రాజ్యమును వర్ణించేరు. ప్రశంసనీయముగా నున్నది.

  5. శ్రీ హ.వే.స.నా.మూర్తి గారు: క్రమాలంకారమును ఎన్నుకొనినారు. చాల బాగున్నది.

  6. శ్రీ చంద్రమౌళి గారు: త్రిపురారి బాణమైన శ్రీ కృష్ణుని రాజ్యమును వర్ణించేరు. ప్రశంసనీయము.

  7. శ్రీమతి రాజేశ్వరి గారు: (1) పుష్పబాణుడు - బృందావనములో రాసక్రీడలు వర్ణించేరు. ఉత్తమముగా నున్నది.
  (2) భట్టబాణుని కావ్యములను వర్ణించేరు. 2వ పాదములో గణ భంగము. ఈ విధముగా మార్చుకొనవచ్చును:
  "రచనలెన్నొ చేసె రసమయముగ"

  8. డా. కమనీయము గారి పూరణ ప్రశంసనీయము - పుష్పబాణుని రాజ్యమును వర్ణించేరు.

  9. శ్రీ సహదేవుడు గారు: అణు బాణములను వర్ణించేరు. అన్యదేశ పొది అనే సమాసము సాధువు కాదు. భావము వినూత్నముగా నున్నది.
  స్వస్తి.

  రిప్లయితొలగించండి
 19. శ్రీపతిశాస్త్రిశనివారం, జూన్ 16, 2012 10:31:00 PM

  గురువుగారూ ధన్యవాదములు.

  రిప్లయితొలగించండి
 20. నా పూరణ....

  శివుని నమ్మి కొలిచి శివభక్తులై శివ
  క్షేత్రదర్శనమ్ముఁ జేయునట్టి
  వార లెల్లరకు సుభద్రముగ జలధి
  బాణు రాజ్య మొసగు పరమ సుఖము.

  (పర్యాయపద నిఘంటువు శివుణ్ణి ‘జలధి/అర్ణవ బాణుడు’ అని పేర్కొన్నది. శివుడు సముద్రాన్ని బాణంగా ప్రయోగించిన ప్రస్తావన ‘పూర్వగాథాలహరి’లో కూడా లేదు. తెలిసినవా రెవరైనా సందేహ నివృత్తి చేయవలసిందిగా మనవి)

  రిప్లయితొలగించండి
 21. శ్రిగురుభ్యోనమః ,ఆర్యా, తమరి సూచన మేరకు సవరణ:


  అమరిన పొదినందు నన్వాస్త్రమొకటైన
  పొరుగువానిమదినిఁబుట్టుభయము
  తెప్పఱిల్లిపొందఁ ధీటైనతద్దణు
  బాణు,రాజ్యమొసగుపరమసుఖము

  రిప్లయితొలగించండి