1, సెప్టెంబర్ 2014, సోమవారం

సమస్యా పూరణం – 1511 (చెడు కాలమె జనులకు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
చెడు కాలమె జనుల కెపుడు సేమముఁ గూర్చున్.
ఈ సమస్యను పంపిన భాగవతుల కృష్ణారావు గారికి ధన్యవాదాలు.

28 కామెంట్‌లు:

 1. కుడవగ తిండికి గింజలు
  గడించవలెననిన వాన కావలె మనకున్!
  పడవలె ధాటిగ! వర్షిం
  చెడు కాలమె జనుల కెపుడు సేమముఁ గూర్చున్!!

  రిప్లయితొలగించండి
 2. అందరికీ వందనములు !
  అందరి పూరణలూ అలరింప నున్నవి !

  అపకారికి నుపకారము నెపమెన్నక సేయ,
  నాడు క్షేమము గలుగున్ :

  01)
  ______________________________

  చెడు చేసిన వారి నెపుడు
  చెడనాడక, తిరిగి వారి - క్షేమము గోరీ
  కడు మంచిని చేయన్ దల
  చెడు కాలమె జనుల కెపుడు - సేమముఁ గూర్చున్ !
  ______________________________
  చెడనాడు = నిందించు

  రిప్లయితొలగించండి
 3. కడుపులు మాడక పేదలు
  కడుపార భుజించ కూడు గలిగిన రోజై
  గడు సంతోషంబుల ని
  చ్చెడు కాలమె జనుల కెపుడు సేమముఁ గూర్చున్

  రిప్లయితొలగించండి
 4. జిగురు సత్యనారాయణ గారి మరియు వసంత కిశోర్ గారి పూరణలు బాగున్నవి

  రిప్లయితొలగించండి
 5. జిగురు సత్యనారాయణ గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *
  వసంత కిశోర్ గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  ‘కోరీ’ అని వ్యావహారికాన్ని ప్రయోగించారు. అక్కడ ‘క్షేమము కొఱకై’ అనండి.
  *
  చంద్రమౌళి సూర్యనారాయణ గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 6. అడిగిన ధీనులఁ గాంచక
  గడనే ముఖ్యమని సతముఁ గ్రాలుట కంటెన్
  కడుముదమున ప్రేమను పం
  చెడు కాలమె జనులకెపుడు సేమముఁ గూర్చున్

  రిప్లయితొలగించండి
 7. విడిపోక కుటుంబములా
  ఱడిలేకను గలసిమెలసి రాగముతో, మా
  మిడితోటై బతుకులు గడి
  చెడు కాలమె జనుల కెపుడు సేమముఁ గూర్చున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 8. శ్రీగురుభ్యోనమ:

  మడిచేళ్ళన్నియు పండుచు
  నిడుముల బాపుచును ప్రభుత హితమును గూర్చన్
  నడవడి శాంతిని చేకూ
  ర్చెడు కాలమె జనుల కెపుడు సేమముఁ గూర్చున్

  రిప్లయితొలగించండి

 9. పూజ్యులు గుఉదేవులు శంకరయ్య గారికి వందనములు
  బడుగులు యొకరని బ్రాహ్మణ
  వడుగులు నాయుడు వెలమల వంశము లనుచున్
  విడదీయక పరిపాలి౦
  చెడుకాలము జనులకెపుడు సేమము గూర్చున్

  రిప్లయితొలగించండి

 10. కె .ఈశ్వరప్ప గారి పూరణ :నడవడి క౦దున నాణ్యత
  కడుదీనులగాచు గుణము కాంక్షలు దీర్చం
  దుడుకుగ ధర్మంబును నెం !
  చెడుకాలము జనులకెపుడు సేమము గూర్చున్

  రిప్లయితొలగించండి
 11. ఒడుదుడుకులు లేకుండగ
  కడు గారవ మొప్ప భువిని గడు జాగృ తితో
  న్నిడుమలు గలుగక ,పాలిం
  చెడు కాలమె జనుల కెపుడు సేమము గూర్చున్

  రిప్లయితొలగించండి
 12. సిడిముడి సేయని రద్దీ
  గడియైనను వ్యర్థమవక కాలము విలువన్
  వడి పెంచెడు దారులు మిం-
  చెడు కాలమె జనుల కెపుడు సేమముఁ గూర్చున్

  రిప్లయితొలగించండి
 13. అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *
  మత్తకూరు రాజణ్ణ చంద్రమౌళి గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *
  శ్రీపతి శాస్త్రి గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *
  కెంబాయి తిమ్మాజీ రావు గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  ‘బడుగులు + ఒకరని’ అన్నప్పుడు సంధి నిత్యం. యడామమం రాదు. అక్కడ ‘బడుగు లొకరనుచు బ్రాహ్మణ...’ అనండి.
  *
  కె. ఈశ్వరప్ప గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  ‘నడవడిక + అందున’ అన్నప్పుడు సంధి లేదు. యడాగమం వసుంది. అక్కడ ‘నడవడి యందున’ అంటే సరి.
  *
  సుబ్బారావు గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *
  మిస్సన్న గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 14. మల్లెల వారి పూరణలు

  చెడు మాటలాడ కుండను,
  చెడు చూడక, చెడును వినక, చెలువుగ నందున్,
  చెడు వీడి మంచి భావిం
  చెడు కాలము జనుల కెపుడు సేమముఁ గూర్చున్

  కడు సేమములను, భక్తిని
  విడువక గణపతి నెపుడును వేడ్కగ కొలువన్,
  వడి విఘ్నములను తొలగిం
  చెడు కాలము జనుల కెపుడు సేమముఁ గూర్చున్

  కడు కుందెడు నర్జునునికి,
  వడి కృష్ణుడు బోధసేసి పాపెను బాధన్
  కడు నాగీత నిల పఠిం
  చెడు కాలము జనుల కెపుడు సేమముఁ గూర్చున్

  ఎడనెడ వర్షము గురియుచు
  కడు పంటల కనువునునైన కాలము నౌచున్
  వడి దైవమ దెప్పుడు, కా
  చెడు కాలము జనుల కెపుడు సేమముఁ గూర్చున్

  కడు నీతి తప్పని జనులు,
  బడయులు పన్నులు భరముగ నుంచక తామున్
  ఇడుముల ప్రజలకు తొలగిం
  చెడు కాలము జనుల కెపుడు సేమముఁ గూర్చున్

  కడు భక్తి గురుల సేవను
  విడువక శిష్యులు చదువులు వేగమ నేర్పన్,
  వడి నిల కవి మేలునుఁగూ
  ర్చెడు కాలము జనుల కెపుడు సేమముఁ గూర్చున్

  రిప్లయితొలగించండి
 15. కం . అడుగడుగున కష్టమ్ముల
  బడభాగ్నుల బారినున్న పరిజనమునకున్
  విడువక సాయము నందిం
  చెడు కాలమె జనులకెపుడు సేమము గూర్చున్
  కొరుప్రోలు రాధా కృష్ణ రావు

  రిప్లయితొలగించండి
 16. బడబా నల మెదు రైనను 
  నిడుముల పడుచున్నగానినిహలోకములో
  విడువకశౌరినిమదిగొలి
  చెడుకాలమెజనులకెపుడుసేమము గూగూర్చిన ...

  రిప్లయితొలగించండి

 17. కె.యస్.గురుమూర్ట్టి ఆచార్య గారి పూరణ వెలుగోడు
  పడయగ శాంతి సుఖమ్ములు
  నడయాడగ ధర్మమవని నాల్గు పదములన్
  నిడుమల నెల్లను దాటి౦
  చెడు కాలమె జనుల కెపుడు సేమముఁ గూర్చున్!!


  రిప్లయితొలగించండి
 18. పూజ్యులు గుఉదేవులు శంకరయ్య గారికి వందనములు
  మీసూచానమేరకు పద్యములను సవరించితిని
  ధన్యవాదములు

  రిప్లయితొలగించండి
 19. మిత్రులు కంది శంకరయ్యగారికి, సుకవి పండిత మిత్రబృందమునకు నమస్కారములు.


  "గడచిన ప్రభుత్వ మిట్టిది
  నడచిరి దుష్టంపుఁ ద్రోవ" నని తిట్టుచునున్
  గడపక నవజీవిక ని
  చ్చెడుకాలమె జనుల కెపుడు సేమముఁ గూర్చున్!

  రిప్లయితొలగించండి
 20. నా రెండవ పూరణము:

  కడునిడుములు ముసిరి ముసిరి
  తొడరి యుసురు తఱిగి తఱిగి తొలఁగఁగ నున్నన్
  దడయక పరమాత్ముని గొ
  ల్చెడు కాలమె జనుల కెపుడు సేమముఁ గూర్చున్!

  రిప్లయితొలగించండి
 21. నా మూఁడవ పూరణము:

  మిడిమిడి జ్ఞానముఁ జూపక,
  మిడుకక, శత్రులకు బన్న మెన్నఁ డిడక, తా
  నొడఁబడి పరహిత మునుఁ గూ
  ర్చెడు కాలమె, జనుల కెపుడు సేమముఁ గూర్చున్

  రిప్లయితొలగించండి
 22. ముడిగట్టి నల్ల ధనమును
  పడవేసిరి స్విస్సు బ్యాంకు, పట్టగ దానిన్
  ముడిబడ జేయగ భావిం
  చెడు కాలమె జనుల కెపుడు సేమముఁ గూర్చున్

  రిప్లయితొలగించండి
 23. మాష్టారు ఫోటో మార్చారు, మీసాలతో మెరిసిపోతున్నారు! తమాషాగా ఏదైనా సమస్య ఇవ్వండి దానిమీద, నాకు వెంటనే తోచినది "తెల్లని మీసమే గదర తెల్గులకందము చూడగానిలన్". మా చిన్నప్పుటి తెలుగు మాస్టారనేవారు...పిల్లలు గొడవచేస్తేనే బాగుంటుందిరా...అని. క్లాసులో అందరూ మంచి విద్యార్ధులైతే శంకరయ్య మాస్టారికి పని తక్కువ అందుకే ఈ చిన్ని తమాషా! అన్యధా భావించవలదని మనవి.

  రిప్లయితొలగించండి
 24. మల్లెల సోమనాథ శాస్త్రి గారూ,
  మీ ఏడు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
  *
  కొరుప్రోలు రాధాకృష్ణ రావు గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *
  శైలజ గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *
  కె. యస్. గురుమూర్తి ఆచార్య గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *
  గుండు మధుసూదన్ గారూ,
  మీ మూడు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
  *
  చంద్రశేఖర్ గారూ,
  ధన్యవాదాలు.
  మీ సూచన ప్రకారం ఆ సమస్యను వృత్తంలో కాకుండా ఎల్లుండి ఇస్తాను. వరుసక్రమంలో రేపటి నిషిద్ధాక్షరిని ఇప్పటికే షేడ్యూల్ చేశాను.

  రిప్లయితొలగించండి
 25. శ్రీ వేంకటేశా!
  అడుగడుగున దండములిడి
  విడువక నీ నామ జపము వేడుక జేయన్
  దడబడ నీయక వరమి
  చ్చెడు కాలమె జనుల కెపుడు సేమము గూర్చున్!

  రిప్లయితొలగించండి
 26. పడిపడి దండము బెట్టుచు
  వడివడి బిరియానినిచ్చి వంగుచు సరసన్
  కడివెడు వోట్లకు చెయిజా
  చెడు కాలమె జనుల కెపుడు సేమముఁ గూర్చున్

  రిప్లయితొలగించండి
 27. బడబడలాడెడు నేతను
  జడియక విడువకయె లాగి జందెము తోడన్
  తడబడకే గంగను ముం
  చెడు కాలమె జనుల కెపుడు సేమముఁ గూర్చున్

  రిప్లయితొలగించండి