19, సెప్టెంబర్ 2014, శుక్రవారం

నిర్వచన భారత గర్భ రామాయణము – 86


రావిపాటి లక్ష్మినారాయణ

రామాయణము-
గీ.     (దురపుభువి, రక్తమె జలము, కరము శవము
లె లహరిఁ జను కట్టెలు, మెదడే) తెలియగు
(నురు, గెముకలె చేఁపలు, పొలె బురద, కచమె
నాచుగఁ, బొలుపుం గనె నదినాన్) మఱియును. (౧౦౧)

భారతము-
కం.   దురపుభువి, రక్తమె జలము,
కరము శవములె లహరిఁ జను కట్టెలు, మెదడే
నురు, గెముకలె చేఁపలు, పొలె
బురద, కచమె నాచుగఁ, బొలుపుం గనె నదినాన్.

టీక- (రెంటికి) లహరిన్ = ప్రవాహామందు; పొల = మాంసము; కచము = వెండ్రుకలు; దురపుభువి = యుద్ధభూమి.

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి