18, సెప్టెంబర్ 2014, గురువారం

నిర్వచన భారత గర్భ రామాయణము – 85


రావిపాటి లక్ష్మినారాయణ

రామాయణము-
గీ.      (చెడెఁ గరులు, గూలెఁ దేరులు, పడిరి భటులు,
సమసె భూరివాజులు, పెలుచన్ వడిఁ జనె
రక్తనదులునుం గడు భాసురగతి శిరము
లెగసె నభమునకున్,) జుగుప్సగనని మనె. (౧౦౦)

భారతము-
కం.    చెడెఁ గరులు, గూలెఁ దేరులు,
పడిరి భటులు, సమసె భూరివాజులు, పెలుచన్
వడిఁ జనె రక్తనదులునుం,
గడు భాసురగతి శిరము లెగసె నభమునకున్. (౧౦౦)

టీక- జుగుప్సగన్ = భీభత్సరసముతోన్; వాజులు = గుఱ్ఱములు.

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి