24, సెప్టెంబర్ 2014, బుధవారం

నిర్వచన భారత గర్భ రామాయణము - 91


రావిపాటి లక్ష్మినారాయణ

రామాయణము-
సీ.        అని యయ్యె వెండిఁ, బావనియు ధూమ్రాక్షు న
కంపనుఁ జంపె, నంగదుఁ డడఁచె మ
హాకాయుఁ, గెడపె బ్రహస్తు నీలుం, డంత
వినఁబోక మండోదరినుడు లక్షు
(గురుఁడు ప్రతినఁ బట్టెఁ బరఁగు యుధిష్ఠిరు)
శ్రీరాఘవునిఁ జంపి సీతఁ జెట్టఁ
(బట్టఁ, గుట్ట కొకఁడు చెట్టున కొకఁ డైరి
పరులు నారయ నడుప గురుసేన)
గీ.         దనుజబలము నాతఁడు, మించె హనుమ నీలు,
శక్తి లక్ష్మణు నొంప దాశరథ దోలె,
నిద్ర లేపఁగ బల్మియు నీతుల ఘట
(కర్ణుఁడు వెడలె ధృతిగనుఁ గలనికి) వెస. (౧౦౬)

భారతము-
ఆ.        గురుఁడు ప్రతినఁ బట్టెఁ బరఁగు యుధిష్ఠిరుఁ
బట్టఁ, గుట్ట కొకఁడు చెట్టున కొకఁ డైరి
పరులు నారయ నడుప గురుసేన
కర్ణుఁడు వెడలె ధృతిగనుఁ గలనికి.

టీక- అక్షుగురుఁడు = (రా) అక్షకుమారుని తండ్రి (రావణుఁడు), (భా) గురుఁడు = ద్రోణుఁడు; యుధిష్ఠిరు = (రా) యుద్ధమందు స్థిరమగువానిని, గురుసేన = (రా) గొప్పసేన, కురుసేన = (భా) కౌరవసేన; పరులు = విరోధులు; ఘటకర్ణుఁడు = కుంభకర్ణుఁడు; కలనికి = యుద్ధమునకు.

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి