22, సెప్టెంబర్ 2014, సోమవారం

న్యస్తాక్షరి -6

అంశం- కాకిగోల
ఛందస్సు- కందము
నాలుగు పాదాల చివరి అక్షరాలుగా వరుసగా కా - కీ - కే - కై ఉండాలి.

32 కామెంట్‌లు:

 1. గలగలమని పిల్లలు కా
  కులవలె రొద జేయ పెరిగి కోపము, నాకీ
  తలపోటెందుకనుచు కే
  కలువేయుచు బయటకురికె కలహంబునకై

  రిప్లయితొలగించండి
 2. పితరులు తరించెదరు కా
  కి తినెడి పిండముల వలన కృతిలో పలుకీ
  గతినుండె కావునన్ కే
  క తీర్చు కాకా యనుచును కాకంబులకై!!

  రిప్లయితొలగించండి
 3. అలకా జన మీ యెడ కా
  కులగో లం జేయు కతన కుపితను నాకీ
  యలకా జనముల కొరకే
  తల నొప్పిని గుములుచుంటి తాలిమి కొరకై

  రిప్లయితొలగించండి
 4. చంద్రమౌళి సూర్యనారాయణ గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *
  జిగురు సత్యనారాయణ గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *
  సుబ్బారావు గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  పద్యం ప్రారంభంలో ‘అలగాజన’ మని మీ భావమా?

  రిప్లయితొలగించండి
 5. గలగలమనియెడిదీ కా
  సుల సవ్వడి లోభి చెవుల చొక్కము గాకీ
  పిలవాండ్ర పాటలును, కే
  కలె రుచి? చనె కాకిగోలగా తిట్టుటకై.

  రిప్లయితొలగించండి
 6. లక్ష్మీదేవి గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 7. పలుకీటకములఁదిని కా
  కులు రైతులకు సతతమ్ము గూర్చు సుభము కీ
  డులఁదెల్పు జాతికిన్ కే
  కలతోడను, పిండము గొను కాకి మృతులకై!

  రిప్లయితొలగించండి
 8. అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 9. కె. ఈశ్వరప్పగారిపద్యము
  కాకులగోలిండులకా?
  మూకుమ్మడి బంధ మంత ముగియగ తమకీ
  సాకు వలదు తెలుపుట కే
  లోకుల తీరెంచి చూపు లోకము కొరకై

  రిప్లయితొలగించండి
 10. కె. ఈశ్వరప్ప గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 11. మల్లెల వారి పూరణలు

  నిందల లోకులు పలు, కా
  కిందల పోతురు. తమెంతొ కిల్బిషులయికే
  డందగఁ జేతురు పలుకే
  చందమునైనను విడరుగ చరితను కాకై

  తెల్లగ వారిన కాకా
  లెల్లెడ తిరుగుచు, క్రిములనె నేరును, రాకీ
  మల్లడి దోషము గనకే
  చెల్లును- పిండములను గొని చేరుచుదివికై

  ఒక కాకి చచ్చినను, కా
  కికులము నేడ్చును నొకటిగ- కేవల తమకీ
  డి కొఱకు నేడ్తుము. కొనకే
  ముకునందున పిండము చెడు మోక్షంబునకై

  రిప్లయితొలగించండి
 12. శ్రీగురుభ్యోనమ:

  ఆకలి దీరక కాకా
  క్రాకాక యనుచు నరవగ రయమున మనకీ
  కాకుల దీనపు పలుకే
  చీకాకులు కలుగజేయు చిత్రపుటలుకై

  రిప్లయితొలగించండి
 13. అందరికీ వందనములు !
  అందరి పూరణలూ అలరింపు చున్నవి !

  స్నేహభావము లేని లోకులు పరులపై చేసేది కాకి గోలే గదా :

  01)
  ________________________________

  ఇలలో లోకులు పలు కా
  కులవలె పొడిచెదరు పరుల, - గుతిలము విడి కీ
  కలు వెట్టుచుంద్రు తమకే
  మలినము లంట నటుల; చను - మానము లిరుకై !
  ________________________________
  కుతిలము = జాలి
  కీక = కేక
  చనుమానము = స్నేహము(స్నేహభావము)
  ఇరుకు = చోటులేకుండుట

  రిప్లయితొలగించండి
 14. మనుజులు పట్టిన కాకా
  వినుటకు మోతగును యరుపు వీనుల కీకీ
  తనజాతి మరణమ్మునకే
  జనకెప్పుడు రొదసలుపును చక్కని కాకై

  రిప్లయితొలగించండి
 15. మల్లెల సోమనాథ శాస్త్రి గారూ,
  మీ మూడు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
  *
  శ్రీపతి శాస్త్రి గారూ,
  మీ కాకి యతికోసం క్రావ్ క్రావ్ మన్నది. బాగుంది మీ పూరణ. అభినందనలు.
  *
  వసంత కిశోర్ గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *
  రెండుచింతల రామకృష్ణ మూర్తి గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  ‘అగును + అరుపు’ అన్నప్పుడు యడాగమం రాదు. అక్కడ సంధి నిత్యం కదా! ‘వినుటకు మోతగద యరుపు...’ అనండి.
  మూడవపాదంలో ‘మరణమ్మునకే’ అన్నప్పుడు గణదోషం. బహుశా ‘మరణమునకే’కు టైపాటు కావచ్చు.

  రిప్లయితొలగించండి
 16. శంకరయ్యగారికి నమస్సులు
  మిత్రులు చంద్రమౌళి సూర్యనారాయణగారి పద్యంలో
  "కులవలె రొద జేయ పెరిగి కోపము, నాకీ" అన్నారు. "కులవలె నీరొద జేయ కోపము, నాకీ " అనిన గణదోషవర్జితమౌతుంది.

  రిప్లయితొలగించండి
 17. యం.ఆర్. చంద్రమౌళి గారూ,
  సూర్యనారాయణ గారి పద్యంలో గణదోషం లేదు. “కులవలె(నల)-రొదజే(స) -యపెరిగి(నల) -కోపము(భ) - నాకీ(గగ).
  మీరు సూచించిన సవరణలోనే గణదోషం ఉంది. ‘జేయ’ అన్నచోట జగణము కాని, నలము కాని ఉండాలి కదా.

  రిప్లయితొలగించండి
 18. నాదే పొరబాటు రొదజే అనుదాన్ని రోదజే అని చదివాను. మన్నించాలి

  రిప్లయితొలగించండి
 19. రొ కు రో కు వ్యత్యాసాన్ని చదవలేని నా తెలుగు అక్షర అజ్ఞానాన్ని మన్నించాలి. నేను వ్రాసిన పంక్తిలోనూ రొ ను రో అనుకునో వ్రాసాను !

  రిప్లయితొలగించండి
 20. కాకీ చా లాకలికా
  కాకా యని కూతువీవు? కలిలో నీకీ
  యాకలి తీరునె? మాకే
  లేకుండెను విదుప లేము లేశము నీకై.

  రిప్లయితొలగించండి
 21. పరిచితుని మరణమునకా
  వరసలుగా కాకులచట వాలెను! విన కీ
  చర బాచర జేయుటకే
  తరలెననుచు రాయిఁ బడితి తరుముట కొరకై !

  రిప్లయితొలగించండి
 22. నిజమే మాస్టారూ!కృతజ్ఞతలు!!

  తరువాత, మిస్సన్న గారి పూరణ చాలా బాగుంది.

  రిప్లయితొలగించండి
 23. మిస్సన్న గారూ,
  చాలా బాగుంది మీ పూరణ. అభినందనలు.
  ‘చాలు + ఆకలికా’ అంటే సరే.. కాని ‘చాల + ఆకలికా’ అన్న విభాగం దోషం అవుతుంది.
  *
  గుండా వేంకట సుబ్బ సహదేవుడు గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 24. పూజ్యులు గురుదేవులు శంకరయ్య గారికి వంసనములు పలు
  పలునిందలు పడగా కా
  కులగోల యటంచు ప్రజల గోడును విని,కీ
  ర్తి లభించెను సభికులు కే
  కలు శాసనసభ వినగను కాకులు కులుకై

  రిప్లయితొలగించండి
 25. కెంబాయి తిమ్మాజీ రావు గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి

 26. నిజంగా ఇది కా..కు..ల గోలనుకుంటా..

  కాకుల కేకలె కాకా
  కాకా యరిచేది కనగ కాకే కాకే
  కాకా యెందుకు మాకీ
  కాకుల గోలంచు తిట్టి కసరెను కాకై.

  రిప్లయితొలగించండి

 27. నిజంగా ఇది కా..కు..ల గోలనుకుంటా..

  కాకుల కేకలె కాకా
  కాకికి కేకీయ తినును కాకే, కోకే
  కాకికి చూపగ కేకీ
  కాకాయని తిట్టి కసరు కాకే కాకై.

  రిప్లయితొలగించండి
 28. మిత్రులకు వందనములు. ఆలస్యముగాఁ బూరణములు పంపినందులకు మన్నింప వేడెదను.

  (౧)
  అల కాకి చావఁ గని, కా
  కులమందయె చుట్టుఁ జేరి కూఁతలనిడు! కీ
  సల పరధనము నిడుటకే
  వలతురు కని, రారు నరులు పరజన మృతికై!!

  (౨)
  ప్రకటించు నైక్యతయె, "కా
  వుకావు"మని యఱచి కాకి పొగులుచుఁ దన కీ
  రకమగు దుఃఖపు రాకే
  లకొ దెలుపును సాటి పక్షు లందిన మృతికై!!

  సెప్టెంబర్ 23, 2014 12:30 AM

  రిప్లయితొలగించండి
 29. గోలి హనుమచ్చాస్త్రి గారూ,
  మీ పద్యాలు కకారావృత్తితో బాగున్నవి. అభినందనలు.
  రెండవ పద్యాన్ని ఏకాక్షర పద్యంగా వ్రాయడానికి ప్రయత్నం మొదలు పెట్టారనుకుంటాను. కొంతవరకు సాధించారు. సంతోషం!
  కాకుల కేక లనుచు నీ
  వేకాక్షరపద్యలేఖనేచ్ఛన్ యత్నం
  బీకరణిఁ జేయ మొదలిడి
  తౌ కడు ముదమాయె గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రీ!
  *
  గుండు మధుసూదన్ గారూ,
  మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 30. గురువుగారూ ధన్యవాదాలు. చాలు+ఆకలికా అనే నా భావ మండీ.

  రిప్లయితొలగించండి