28, సెప్టెంబర్ 2014, ఆదివారం

నిర్వచన భారత గర్భ రామాయణము - 95


రావిపాటి లక్ష్మినారాయణ

రామాయణము-
గీ.         (కరము మిగిలి కారములను మిరియములను
నూఱె హితులు మెచ్చ గరిమనున్) బెనఁగఁగ
(హరులు దగఁ బూనఁ దోలె నరిరమణ దన
చేవ మెఱయ ఱేకును మడఁచెన్) మిగులను. (౧౧౦)

భారతము-
కం.       కరము మిగిలి కారములను
మిరియములను నూఱె హితులు మెచ్చ గరిమనున్
హరులు దగఁ బూనఁ దోలె న
రిరమణ దన చేవ మెఱయ ఱేకును మడఁచెన్. (౧౧౦)
టీక- హరులు = (రా) కపులు, (భా) గుఱ్ఱములు; తగన్ = (రా) తగినట్లు, దగ = (భా) దప్పిని; ఱేకుమడచుట = తగ్గించుట.

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి