18, సెప్టెంబర్ 2014, గురువారం

పద్యరచన - 680 (నలుపు)

కవిమిత్రులారా,
ఈనాటి పద్యరచనకు అంశము...
“నలుపు”

13 కామెంట్‌లు:

 1. నలుపన్నది లేనియెడల
  తెలుపును గుర్తించలేము తెలియుమునరుడా
  యలుసుగ జూడకు నలుపే
  సులువుగ ఖరకిరణములను శోషింౘునిలన్

  నలుపని చులకన కూడదు
  వలువలు దోచి లలనలకు వలపులు మదిలో
  కలిగించినట్టి కృష్ణుడు
  మిలమిల లాడెడు నలుపని మీకుతెలియదే

  రిప్లయితొలగించండి
 2. నల్లని మేఘము జూడగ
  నల్లన నామనసు పొంగె హర్షముగలుగన్
  వెల్లువ వలెవ ర్షము మరి
  చల్లగ బడుననుచు నిపుడు చారలు తోడన్

  రిప్లయితొలగించండి
 3. నలుపు రంగును నందురు నాణ్య మనియు
  నలుపు వర్ణము గలవాడు నల్ల నయ్య
  వర్ష మిచ్చె డు మేఘాలు వరుస నలుపు
  నలుపు రంగును సాటిది యిలను లేదు

  రిప్లయితొలగించండి
 4. కాకి నలుపు కాదె? చీకటి తెలుపొకో?
  బొగ్గు నలుపు కాదె? సిగ్గు మాలి
  దోచి దాచి నట్టి దుడ్డు నల్పే గదా!
  జుత్తు తెల్ల బడిన శోక మేల?

  రిప్లయితొలగించండి
 5. చంద్రమౌళి సూర్యనారాయణ గారూ,
  మీ పద్యాలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
  *
  సుబ్బారావు గారూ,
  మీ పద్యాలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
  ‘రంగుకు సాటిది’టైపాటు వల్ల ‘రంగును..’ అయినట్టుంది.
  *
  మిస్సన్న గారూ,
  ‘దాచిన దుడ్డు నలుపు’ అన్న మీ పూరణ చాలా బాగుంది. అభినందనలు.
  ‘జుత్తు నలుపుఁ జేయ శోభ హెచ్చు’ ననుకునేవాళ్ళుకు మంచి చురక అంటించారు. బాగుంది.

  రిప్లయితొలగించండి
 6. నల్లని వానిని కృష్ణుని
  యెల్లరు ప్రేమించుచుంద్ర,దేమొకొ భువిలో
  నొల్లరు నల్లని మనుజుల
  నల్లరి చేయుదురు వింతయౌనిదిగాదే?

  రిప్లయితొలగించండి
 7. నలుపు న విశ్వము నుండెన్
  నలుపు నెగద జనన మరణ నటనలు జరుగున్!
  నలుపున జనియించు వెలుగు
  నలుపుని బొగడంగ తరమె? నలుసుని గానా!

  రిప్లయితొలగించండి
 8. లక్ష్మీదేవి గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  *
  శైలజ గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 9. నవ్వుముఖముండి, సన్నని నడుము గల్గు
  నల్లనమ్మను కోరరు యుల్లమందు
  యెత్తుపళ్ళున్న యెఱుపైన యేడ్పుగొట్టు
  నైన చేపట్టు చుండిరి యర్థితోడ

  రిప్లయితొలగించండి
 10. అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారూ,
  మీ పద్యం బాగుంది. అభినందనలు.
  పద్యం యడాగమాలన్నీ రాకూడనివే... మీ పద్యానికి నా సవరణ....
  నవ్వుమొగ ముండి, సన్నని నడుము గల్గు
  నల్లనమ్మను కోరరె యుల్లమందు
  నెత్తుపళ్ళున్న నెఱుపైన నేడ్పుగొట్టు
  నైన చేపట్టు చుండిరి యర్థితోడ

  రిప్లయితొలగించండి
 11. పూజ్య గురుదేవులు కంది శంకరయ్య గారికి నమస్సులు. తమరి సవరణలకు ధన్యవాదములు.

  రిప్లయితొలగించండి
 12. నీరిచ్చు మేఘము నలుపు!
  తారా జాబిలి మెరిసెడు తామసి నలుపే!
  తీరైనది నలుపేనని
  చేరెను తలపైకి నలుపు శిరములు మెరయన్!

  రిప్లయితొలగించండి