1, జులై 2014, మంగళవారం

సమస్యా పూరణం - 1460 (చోరునిఁ బూజించువారె)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య.....
చోరునిఁ బూజించువారె శుద్ధాత్ము లిలన్.

26 కామెంట్‌లు:

 1. మాస్టారూ! బహుసా బూజించువారె బదులు జూజించువారె అని టైపు అయిందనుకొంటా !

  రిప్లయితొలగించండి
 2. ఆరాధా కృష్ణుల నట
  మీరావలె భక్తి గొలిచి మేలిమి భజనల్
  నోరార బిలచి మానస
  చోరుని బూజించు వారె శుద్ధాత్ము లిలన్

  రిప్లయితొలగించండి
 3. ధీరుని విశ్వాకారుని
  మారునిగన్నట్టి హరిని మదసంహరునిన్
  పెరిమి పేరగు మునిహృత్
  చోరుని బూజించు వారె శుద్ధాత్ము లిలన్

  రిప్లయితొలగించండి
 4. చీరలు మ్రుచ్చిలి జేసిన
  శ్రీరమణుని గొలిచినంత చింతలు దీరున్
  శౌరిని రాధామానస
  చోరుని బూజించువారె శుధ్ధాత్ము లిలన్

  రిప్లయితొలగించండి
 5. పోరున ఫల్గుణ సారథి
  కారణ జన్ముడు నృసింహు కంసారి హరిన్
  భారత ముని జన మానస
  చోరునిఁ బూజించువారె శుద్ధాత్ము లిలన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 6. శ్రీ శంకరయ్య గారికి నమస్సులు
  నిన్నటి నా పద్యము పై మీ వ్యాఖ్య
  ''‘కాడు+అల్ల’ అన్నప్పుడు యడాగమం రాదు. సంధి జరుగుతుంది. ''
  అని ఉన్నది . కాని నా పద్యం లో'' కాడు+అల్ల'' అను పదములు లేవు .
  వివరించ గోరెదను

  రిప్లయితొలగించండి
 7. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 8. ధీరుని, కదనమునన్ గం
  భీరుని, మునిజన బుధాళి మెచ్చిన సౌరిన్,
  శౌరిని, భక్తుల మానస
  చోరునిఁ బూజించువారె శుద్ధాత్ము లిలన్.

  సౌరి = విష్ణువు,

  రిప్లయితొలగించండి
 9. నారాయణ నామంబును
  బారాయణ జేయు జనుల పనిగొని బ్రోచా
  శౌరిని రాధా మానస
  చోరునిఁ బూజించువారె శుద్ధాత్ము లిలన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 10. మారెను రోజులు, మనుజుల
  తీరులు మారెను, విలువలు తెలియ వెవరికిన్,
  తేరగ కోట్లను దోచిన
  చోరునిఁ బూజించువారె శుద్ధాత్ము లిలన్

  రిప్లయితొలగించండి
 11. కోరగ మోక్షము నిచ్చు ము
  రారి ముకుంద గిరిధారి రాధేశ హరిన్
  సారధి నారీమానస
  చోరునిఁ బూజించువారె శుద్ధాత్ము లిలన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 12. కూరిమి మీగడ పాలను
  కోరిన వెన్నను భుజించి గోపిక మనసుల్
  చూరగొనె.వారి హృదయపు
  చోరుని బూజించు వారె శుద్ధాత్ము లిలన్
  మీరగ యశోద కోపము
  నారోటను బంధిoచగ నా వేణుధరున్
  వీరతరుల గూల్చిన యా
  చోరుని బూజించు వారె శుద్ధాత్ము లిలన్
  చోరిక యొక కళ. దానిని
  పేరిమికారులు శ్రమించి పెంపొందిoపన్
  చేరెను నల్లధనమ్ములు
  చోరుని బూజించు వారె శుద్ధాత్ము లిలన్

  రిప్లయితొలగించండి
 13. మల్లెల వారి పూరణలు
  1,నేరిమితో నవనీతము
  వారణ లేకను వనితల వస్త్రము లరయన్
  చేరిన పాపము దొంగిలు
  చోరుని బూజించు వారె శుద్ధాత్ము లిలన్
  2. ఆరయ నేడిటు నేతల
  పారముగాగను పలుకుచు వాటిని చేతల్
  చేరగ నీయరు వోటుల
  చోరుని బూజించు వారె శుద్ధాత్ము లిలన్
  3.చేరిచి కష్టము లెన్నియొ
  పూరితి భక్తీ ఫలి౦చి పుణ్యము లిడుగా
  ధీరుడు జీవుల పాపపు
  చోరుని బూజించు వారె శుద్ధాత్ము లిలన్

  రిప్లయితొలగించండి
 14. వీ రడు కొట్టెను బలముగ
  చోరుని, బూ జించువారె శుద్ధాత్ము లిల
  న్నారని జోతుల రూపుని
  నారవినే భక్తి తోడ ననుదిన మందున్

  రిప్లయితొలగించండి
 15. శ్రీ రమణీ కుచ దుర్గ వి
  హారిని,గోపీ హృదయ విహారిని,యమునా
  తీర విహారిని,మానస
  చోరుని,బూజించువారె శుద్దాత్ములిలన్

  రిప్లయితొలగించండి
 16. చంద్రమౌళి సూర్యనారాయణ గారూ,
  నిజమే... సవరించాను. ధన్యవాదాలు.
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *
  అక్కయ్యా,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *
  నాగరాజు రవీందర్ గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *
  యం. ఆర్. చంద్రమౌళి గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *
  శైలజ గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  ‘మ్రుచ్చిల జేసిన’ అని ఉండాలనుకుంటాను.
  *
  భాగవతుల కృష్ణారావు గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  నిన్నటి నా వ్యాఖ్య ‘అవడు + అల్ల’ అని టైపు చేయబోయి ‘కాడు + అల్ల’ అన్నాను. మన్నించండి.
  *
  సంపత్ కుమార్ శాస్త్రి గారూ,
  అంత్యానుప్రాసతో మీ పూరణ మనోరంజకంగా ఉంది. అభినందనలు.
  ‘సౌరి’ శబ్దానికి నిఘంటువులు శని, యముడు అనే అర్థాలనే ఇచ్చాయి కాని విష్ణువు అనే అర్థాన్ని ఇవ్వలేదు. కాని పర్యాయపద నిఘంటువులో మాత్రం విష్ణువుకు సౌరి అన్న పదాన్నిచ్చింది.
  *
  గండూరి లక్ష్మినారాయణ గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  ‘బ్రోచు + ఆ’ అన్నప్పుడు సంధి లేదు. ‘బ్రోచు నా’ అవుతుంది. అక్కడ ‘బ్రోవన్’ అంటే సరిపోతుందనుకుంటాను.
  *
  ప్రయాగ శ్రీరామచంద్ర మూర్తి గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *
  కెంబాయి తిమ్మాజీ రావు గారూ,
  మీ మూడు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
  రెండవ పూరణలో ‘బందించగ’ అన్నచోట గణదోషం. ‘బంది సేయ’ అనండి.
  *
  మల్లెల సోమనాథ శాస్త్రి గారూ,
  మీ మూడు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
  మూడవ పూరణలో ‘భక్తీ’ అన్నారు. అక్కడ ‘భక్తియె’ అంటే సరి.
  *
  సుబ్బారావు గారూ,
  విరుపుతో మీ పూరణ వైవిధ్యంగా ఉంది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 17. ‘శీనా’ గారూ,
  అంత్యానుప్రాసతో మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 18. పూజ్యులు గురుదేవులు
  శంకరయ్య గారికి వందనములు
  మీసవరణలకు ధన్యవాదములు

  రిప్లయితొలగించండి
 19. అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారి పూరణ....

  కాఱయ పెట్టెడు బాధల
  నేరుపుతోడను జయించి నియమవ్రతుఁడై
  నేరిచి సత్యామానస
  చోరుని బూజించువాఁడె శుద్ధాత్ముఁ డిలన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 20. అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 21. శ్రీ శంకరయ్య గారికి
  నిన్నటి నా పద్యమునకు మీ సూచన మేరకు పద్యములోని రెండవ పాదము క్రింది విధముగా సవరించడమైనది.
  "కాడు కర్ణుడు ధృపదునికల్లుడెపుడు"

  రిప్లయితొలగించండి
 22. శ్రీ కంది శంకరయ్య గురువరులకు నమస్కారములు
  నా తప్పు సవరించిన మీకు కృతజ్ఞతలు

  రిప్లయితొలగించండి
 23. "తీరును ద్వాపరమున మీ
  కోరిన కౌగిలి వరంబు గోపిక లగుచున్
  జేరగ " నను ముని మానస
  చోరునిఁ బూజించు వారె శుద్ధాత్ము లిలన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 24. కూరిమి సంతతి సంపద
  మీరిన రాజ్యము యశమ్ము మేనక రంభల్
  కోరెడి యాశా మానస
  చోరునిఁ బూజించువారె శుద్ధాత్ము లిలన్

  రిప్లయితొలగించండి


 25. కారుణ్యంబొప్పెడు యవ
  నారిన్ మదిలో జిలేబి నమ్ముచు మహిలో
  వారావధిగా మానస
  చోరునిఁ బూజించువారె శుద్ధాత్ము లిలన్!

  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 26. రాహుల్ ఉవాచ (పరాజయము పిదప):

  కోరుచు వోట్లకు రాగా
  తోరమ్ములు కట్టి మ్రొక్కి దొర్లుచు నేలన్
  భోరున నేడ్చుచు రాఫెలు
  చోరునిఁ బూజించువారె శుద్ధాత్ము లిలన్

  రిప్లయితొలగించండి